Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

14:55 - Thứ Tư, 15/04/2020 Lượt xem: 5163 In bài viết

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa thống nhất chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025.

Chương trình nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", bảo đảm sự thống nhất trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng thông qua thực hiện quy ước, hương ước...

Chương trình bao gồm nhiều nội dung, giải pháp hành động, như: Xây dựng mô hình gắn kết các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở thôn (bản), xây dựng đô thị văn minh ở khu phố, thực hiện sơ kết hằng năm để đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến...; hướng dẫn rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy ước, hương ước ở các khu dân cư, nhất là đối với các khu dân cư mới sáp nhập; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện quy ước, hương ước của cộng đồng; các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng gia đình văn hóa ấm no hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình...

Trên cơ sở này, hằng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ xây dựng nội dung, nhiệm vụ cụ thể, đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện để triển khai chương trình đạt kết quả cao nhất.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác