Tuần Giáo xây dựng đời sống văn hóa

15:02 - Thứ Sáu, 27/03/2020 Lượt xem: 7986 In bài viết

ĐBP - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã có tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực: An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng… Từ đó, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa tại bản Hiệu.

Trong năm 2019, các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tuần Giáo đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung phong trào trong các hội nghị triển khai công tác 6 tháng, hàng năm tại đơn vị; xây dựng 630 tin bài tuyên truyền trên 50 cụm; tổ chức 35 buổi tuyên truyền miệng, treo 30 băng rôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện, xã, thị trấn, phục vụ hàng trăm nghìn lượt người nghe, xem. Thông qua các hình thức, nội dung tuyên truyền đó đã có tác động tích cực trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội. Tùy vào chức năng nhiệm vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp thực hiện các nội dung của phong trào như: Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội; giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng thiết chế văn hoá - thể thao ở cơ sở; đăng ký phấn đấu “Gia đình văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Khối phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”…

Hưởng ứng phong trào, các xã, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn huyện duy trì tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Hiện nay, tại các địa phương duy trì hoạt động của 211 đội văn nghệ; đồng thời, tiếp tục nhân rộng các đội văn nghệ mạnh tại cơ sở, tuyển chọn diễn viên xuất sắc tham gia các cuộc thi, hội diễn của tỉnh. Trong năm 2019 tổ chức trên 100 buổi văn nghệ quần chúng tại cơ sở thu hút trên 100 nghìn lượt người nghe, xem. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng - Công nhân viên chức và lao động thu hút 24 đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia. Tính đến nay trên địa bàn huyện có 90 cổng chào bản, khối phố văn hóa; 9 nhà tập luyện thi đấu thể thao; có 1 sân vận động tại trung tâm huyện, 1 sân bóng đá mini, trên 80 sân bóng chuyền, 55 sân cầu lông, 35 bàn bóng bàn, 3 câu lạc bộ thể hình; 62 nhà văn hóa (trong đó 1 nhà văn hóa huyện, 6 nhà văn hóa xã, 55 nhà văn hóa bản, khối phố). Các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, nhà văn hóa khối, bản tuy còn nhiều hạn chế nhưng cũng cơ bản đáp ứng được nhu cầu hoạt động văn hóa, thể thao của người dân.

Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đại đa số người dân tích cực hưởng ứng. Sau quá trình đăng ký xây dựng và phấn đấu, năm 2019, huyện Tuần Giáo có 11.904/18.917 hộ gia đình (chiếm 62%) đạt gia đình văn hóa; 159/237 bản, khối phố (67%) được công nhận bản, khối phố văn hóa. Các quy ước của các bản, khối phố trên địa bàn huyện được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật và phong tục tập quán của địa phương. Tính đến nay, 100% khu dân cư trong huyện có quy ước (trong đó 225/237 bản đã có quy ước sửa đổi bổ sung) với nội dung cụ thể: Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; vệ sinh nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em… Không chỉ vậy, đa số việc cưới, việc tang trên địa bàn được thực hiện theo nếp sống văn minh, giảm bớt thủ tục phiền hà và những hủ tục. Lễ hội do địa phương, gia đình, dòng họ tổ chức trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục của nhân dân các dân tộc trong huyện. Qua đó có thể thấy, người dân đã có ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn có chọn lọc các phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, bài trừ các yếu tố lạc hậu, cũ kỹ, từng bước hình thành nếp sống văn minh.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận

Tin khác