Xuất bản bộ sách đồ sộ về biển, đảo Việt Nam

09:59 - Thứ Ba, 17/03/2020 Lượt xem: 6856 In bài viết

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, các học giả, nhà sử học, các nhân chứng lịch sử xuất bản bộ sách đồ sộ, bao gồm 20 đầu sách về biển, đảo Việt Nam.

Theo Nhà xuất bản, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng đối với mỗi quốc gia. 

Quá trình đấu tranh để dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất để gìn giữ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia cả trên bộ, trên biển và trên không. 

Việc soạn thảo và xuất hành bộ sách nhằm kế thừa và phát triển ý thức chủ quyền biển, đảo của cha ông, đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần để mỗi người dân Việt Nam nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Rất nhiều tư liệu, chứng cứ pháp lý, chứng tích lịch sử của Việt Nam trên Biển Đông cũng đã được sưu tầm, đưa vào bộ sách. 

Đây là cơ sở pháp lý và những bằng chứng lịch sử có tính thuyết phục thể hiện vững chắc chủ quyền của Việt Nam đối với vùng lãnh thổ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

P.V (Theo CAND)
Bình luận

Tin khác