Ra mắt Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Ban Quản lý di tích tỉnh

21:19 - Thứ Bảy, 21/12/2019 Lượt xem: 7358 In bài viết

ĐBP - Ngày 21/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Ban Quản lý di tích tỉnh.

Đồng chí Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh cho đồng chí Phạm Mạnh Cường.

Tại buổi lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố các quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Ban Quản lý di tích của UBND tỉnh. 2 đơn vị này đều trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Phát hành sách. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên. Trung tâm có chức năng cung cấp, tổ chức các hoạt động văn hóa - thông tin tổng hợp, phát hành phim, phát hành xuất bản phẩm phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật và thu nhận thông tin của quần chúng; nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình, phương pháp, hình thức, hướng dẫn hoạt động văn hóa - thông tin ở cơ sở.

Đồng chí Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý di tích tỉnh cho đồng chí Nguyễn Anh Đạo.

Ban Quản lý di tích tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên. Ban có chức năng quản lý, nghiên cứu, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, bảo tồn, tôn tạo và khai thác phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh của tỉnh theo quy định của Luật Di sản văn hóa phù hợp với tiềm năng phát triển du lịch, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Việt Dũng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, trưởng phó các phòng ban… của 2 đơn vị. Các đồng chí: Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh; Nguyễn Anh Đạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý di tích tỉnh.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận

Tin khác