Lan tỏa phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Mường Lay

10:58 - Thứ Sáu, 28/12/2018 Lượt xem: 6599 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được cấp ủy, chính quyền các cấp TX. Mường Lay quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Phong trào thu hút đông đảo nhân dân tham gia, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức của người dân. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, góp phần thúc đẩy kinh tế, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

 

Hội viên phụ nữ bản Lé, xã Lay Nưa (TX. Mường Lay) vệ sinh đường bản. Ảnh: Thanh Mai

Nhiều năm nay gia đình ông Lò Văn Chấn, bản Ho Cang, xã Lay Nưa được người dân trong bản nể phục, quý mến về lối sống mẫu mực, giản dị, chan hòa với làng xóm, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội ở địa phương và chăm sóc, nuôi dạy con cháu tốt. Ông Lò Văn Chấn luôn tâm niệm: Ðể xây dựng gia đình văn hóa, trước hết các thành viên trong gia đình phải biết chia sẻ, thương yêu nhau, đoàn kết và tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Là người tiên phong đưa cá giống và các loại rau vụ đông vào sản xuất trên đất lúa ở địa phương, tới nay gia đình ông Lò Văn Chấn có hơn 2.000m2 ao cá kết hợp trồng rau cho thu nhập trên 80 triệu đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Chấn còn vận động bà con trong bản tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Bản thân ông và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, các con cháu của ông đã trưởng thành và có việc làm ổn định, gia đình êm ấm hòa thuận, nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Cũng giống như gia đình ông Lò Văn Chấn, gia đình ông Khoàng Văn Quỳnh, bản Hốc, phường Na Lay cũng là điển hình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa của phường. Ông Quỳnh và các thành viên trong gia đình luôn tích cực tham gia các phong trào địa phương phát động như: giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa mới. Trong phát triển kinh tế gia đình, ông Quỳnh đã nghiên cứu, chịu khó học hỏi và đầu tư mô hình trang trại VACR. Hiện nay, gia đình ông Quỳnh nuôi hàng chục con lợn, trên 150 con gia cầm, hơn 1.000m2 ao cá và vườn đồi trồng các loại cây ăn quả như: vải thiều, mít, chuối, dứa, tổng thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Các con của ông đều đã trưởng thành và có việc làm ổn định.

Theo ông Lù Văn Thấm, Chủ tịch UBND phường Na Lay, trong các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thì then chốt là phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Những năm qua phong trào đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Ban chỉ đạo phong trào từ cấp thị đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn. Các ban, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đã ký kết nhiều chương trình phối hợp đẩy mạnh thực hiện các nội dung liên quan xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Việc tăng cường và nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm thường xuyên.

Hiện nay, TX. Mường Lay có 2.800/3.059 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; trong đó ước 2.678 hộ gia đình đạt danh hiệu này, chiếm 87,5%. Nội dung thực hiện phong trào với 3 tiêu chí: chấp hành tốt chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, gia đình hòa thuận hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, tổ chức lao động sản xuất kinh doanh, công tác, học tập đạt kết quả tốt. Các gia đình văn hóa đã trở thành hạt nhân trong xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở. Nhiều gia đình văn hóa còn giữ vai trò nòng cốt trong việc vận động cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ các công trình công cộng, bảo vệ rừng, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ông Quàng Văn Sinh, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - Thông tin TX. Mường Lay cho biết: Ðiểm nổi bật từ việc thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở thị xã là nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của gia đình đối với mỗi thành viên trong gia đình. Các gia đình văn hóa thực sự là bến đỗ mà ở đó các thành viên bình đẳng, yêu thương giúp đỡ nhau, cùng nhau giữ gìn truyền thống đạo lý, phong tục tập quán tốt đẹp, phát huy truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ cộng đồng. Thông qua các cuộc vận động ở cơ sở, các gia đình đã tự nguyện đóng góp, giúp đỡ những hộ bị thiên tai bão lũ, trẻ em mồ côi, xóa nhà tạm cho người nghèo...

Những kết quả cả về chiều rộng và chiều sâu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở TX. Mường Lay đã làm chuyển biến về nhận thức, trở thành phong trào thi đua sôi nổi thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nếu như năm 2015, toàn thị xã mới có 2.335 hộ đạt gia đình văn hóa, thì đến nay đã tăng lên 2.678 hộ. Hiệu quả của phong trào đã tạo thành sức mạnh để nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, nhất là trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng các thiết chế văn hóa, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Thu Hường

(Ðài TT - TH TX. Mường Lay)

Bình luận