Hội thảo khoa học dân ca - dân nhạc - dân vũ các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên

18:30 - Thứ Hai, 27/08/2018 Lượt xem: 5738 In bài viết

ĐBP - Chiều 27/8, Trung tâm Nghiên cứu phát triển văn hóa nghệ thuật Đất Việt - Công ty Cổ phần truyền thông và giải trí Đất Việt tổ chức Hội thảo khoa học dân ca - dân nhạc - dân vũ các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên; thực trạng, xu hướng biến đổi và giải pháp bảo tồn.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

 
Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe Tiến sĩ Phạm Văn Hiệp, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật Đất Việt trình bày báo cáo kết quả Đề án Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân ca - dân nhạc - dân vũ trong đồng bào các dân tộc thiểu số Điện Biên. Theo đó, toàn tỉnh có 690 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê (tiếng nói 16; chữ viết 8; ngữ văn dân gian 246; nghệ thuật trình diễn dân gian 225; tập quán xã hội và tín ngưỡng 65; lễ hội truyền thống 38, tri thức dân gian 50). Hiện nay, nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên đã và đang đứng trước nguy cơ bị mai một, thất truyền; ý thức thái độ, sự quan tâm của một số người dân và các cấp chính quyền chưa thường xuyên, nhiều điệu múa, làn điệu dân ca chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của người già, một số khác đã mai một... Trước thực trạng đó, Đề án đã đưa ra một số giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân ca - dân nhạc - dân vũ trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên hiện nay. Đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa; giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có năng lực văn hóa và hiểu biết về dân ca - dân nhạc - dân vũ…

Tại hội thảo, một số đại biểu, nhà khoa học, nhạc sĩ đã tham luận, đóng góp ý kiến xoay quanh công tác bảo tồn, phát huy giá trị dân ca - dân nhạc - dân vũ dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên, như: cần xây dựng cơ chế chính sách, đề án, dự án, chương trình kế hoạch riêng cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số (đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ hiện có); hỗ trợ các nghệ nhân trong việc bảo tồn, truyền dạy di sản cho các thế hệ kế cận…

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top