Họp xem xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” năm 2018

04:39 - Thứ Ba, 28/11/2017 Lượt xem: 2351 In bài viết
ĐBP - Ngày 28/11, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh lần thứ 2, năm 2018 (Hội đồng xét tặng) tổ chức họp lựa chọn các cá nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định để đề nghị xét, phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày báo cáo danh sách 38 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, đại diện cho 9 dân tộc, gồm: Mông, Thái, Kinh, Xinh Mun, Lào, Cống, Hà Nhì, Khơ Mú, Dao. Về loại hình cho thấy, các cá nhân nắm giữ di sản khá phong phú: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; nghệ thuật trình diễn dân gian; tri thức dân gian. Trong số 38 cá nhân được lập hồ sơ  đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, các cơ quan chức năng đã tổ chức xin ý kiến của cộng đồng dân cư. Theo đó, 29 cá nhân đạt 100% ý kiến đồng thuận của cộng đồng dân cư; 6 cá nhân đạt trên 90% và 3 cá nhân đạt trên 80% ý kiến của cộng đồng dân cư.

Qua trao đổi thảo luận, đánh giá về thành tích cũng như tiêu chuẩn của từng trường hợp đề nghị xét tặng; do còn có ý kiến đánh giá khác nhau về một số trường hợp (tài năng, kỹ năng truyền dạy…) nên Hội đồng xét tặng sẽ tiếp tục xem xét, tổng hợp các ý kiến để thống nhất, trình hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xem xét, xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho các cá nhân của tỉnh Điện Biên trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: T.V
Bình luận