Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

08:22 - Thứ Bảy, 29/04/2017 Lượt xem: 4570 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang được triển khai rộng khắp, gắn liền với sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên lồng ghép thực hiện tốt các nội dung xây dựng đời sống văn hóa gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, như: Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xóa đói giảm nghèo; trẻ em trong độ tuổi được đến trường; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống; thực hiện các cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo từ thiện”… Bên cạnh đó, các cơ quan thành viên ban chỉ đạo cũng thường xuyên phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đồng thời tổ chức các hoạt động trọng tâm, trọng điểm góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Các cấp, ngành tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào, cuộc vận động do mặt trận Tổ quốc các cấp phát động ở địa phương…

 

Lãnh đạo UBND xã Mường Lói, huyện Điện Biên trao giấy chứng nhận “Gia đình văn hóa” cho các hộ gia đình trên địa bàn.

Từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sau hơn 15 triển khai thực hiện xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đến nay đã đạt nhiều kết quả tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Các cuộc vận động, phong trào, như: Xây dựng “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội… được đông đảo nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Nổi bật nhất phải kể đến là phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Gia đình văn hóa”. Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết: Giai đoạn 2000 - 2005, toàn tỉnh có 34.350/79.051 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 43,4% thì đến nay đã có 69.005/119.1614, chiếm 57,7% dân số. Năm 2005, tỷ lệ thôn, bản được công nhận “Thôn, bản, tổ văn hóa” toàn tỉnh chỉ có 11,6% thì đến nay đã đạt 53%. Cũng qua bình xét của các cơ quan chuyên môn, hiện nay toàn tỉnh đã có 4/116 xã đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”, gồm các xã: Thanh Chăn, Noong Hẹt, Thanh Minh, Ẳng Nưa; 4/14 phường đạt “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, gồm: Phường Thanh Trường, Thanh Bình, Noong Bua và thị trấn Tuần Giáo.

Với sự vào cuộc quyết tâm của các cấp, các ngành, từ khi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai cho đến nay, nhiều cuộc vận động đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân. Nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hàng năm, ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên phối hợp làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; “Tương thân, tương ái”, khảo sát nhu cầu làm nhà, sửa nhà, làm công trình vệ sinh cho người nghèo. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” hàng nghìn hộ nghèo, neo đơn, tàn tật được sửa chữa, làm nhà mới, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vốn sản xuất để các có điều kiện phát triển kinh tế gia đình theo hướng bền vững.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua đã đánh dấu sự chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân trong việc hướng đến nếp sống văn hóa mới. Đồng thời bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi, thi đua lao động sản xuất.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác