Đề nghị đưa 4 di sản vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

15:39 - Thứ Sáu, 10/02/2017 Lượt xem: 5073 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Đề án Tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND các huyện: Điện Biên, Mường Chà, Tủa Chùa và thị xã Mường Lay kiểm kê, nghiên cứu, thống kê 4 di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn.

4 di sản văn hóa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được kế tục qua nhiều thế hệ, được cộng đồng gìn giữ, phát huy và tự nguyện đề cử, cam kết bảo vệ; bao gồm: Lễ Bun huột nặm (Tết té nước) của dân tộc Lào, xã Na Sang, huyện Điện Biên; tri thức dân gian về y dược học cổ truyền chữa gẫy, dập xương, bong gân của người Thái ngành Thái trắng tại bản Mo, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay; kỹ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông, ngành Mông hoa tại bản Cổng trời, xã Sa Lông, huyện Mường Chà; Lễ Ua Nếnh của người Mông, ngành Mông xanh tại thôn 1, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lập hồ sơ khoa học 4 di sản văn hóa nêu trên, trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đạt Thương
Bình luận