Bảo tồn văn hóa gắn với phát triển KT - XH ở Mường Lay

Nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt

09:09 - Thứ Tư, 11/01/2017 Lượt xem: 3942 In bài viết
ĐBP - Giai đoạn 2011 - 2015, nhiệm vụ bảo tồn và phát triển văn hoá truyền thống các dân tộc trên địa bàn TX. Mường Lay đã được quan tâm triển khai thực hiện, nhưng sự đầu tư, nguồn lực tài chính cho chương trình còn ít và dàn trải. 

Một số di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc chưa được nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, chưa được tôn vinh xứng đáng; một số giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giá trị văn hóa tiêu biểu của các dân tộc (nhà cửa, trang phục dân tộc, nghề truyền thống và các món ăn truyền thống, các làn điệu dân ca, lễ hội...) đang đứng trước nguy cơ mai một, cần gấp rút khảo sát, nghiên cứu, bảo tồn, phát huy. Bên cạnh đó, một số xã, phường chưa có chương trình bảo tồn cụ thể cũng như quy hoạch phát triển đối với lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc thiểu số.

 
Đứng trước những khó khăn, thách thức như vậy, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đảng bộ TX. Mường Lay đã xây dựng nghị quyết, chương trình hành động bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Bí thư Thị ủy Mường Lay, cho biết: Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cần được quán triệt và thực hiện một cách đầy đủ nghiêm túc. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; gắn bảo tồn, phát triển văn hóa với giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. TX. Mường Lay đặt mục tiêu đến năm 2020 mỗi xã, phường được hỗ trợ phát triển 1 nghề truyền thống, bảo tồn và phát triển một số loại hình dân ca, dân vũ, nhạc cụ, lễ hội và trò chơi dân gian, ẩm thực dân tộc; phấn đấu 5% đồng bào dân tộc Thái sử dụng thành thạo chữ viết của dân tộc mình; khảo sát, cải tạo, khôi phục: Hang bản Bắc, động ở đầu cầu Hang Tôm, một số động núi đá vôi ở phường Na Lay, khu nghỉ mát Pú Vạp… đưa vào khai thác du lịch; hàng năm duy trì, tổ chức tốt Lễ hội Đua thuyền đuôi én và Ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc...

 

Người dân bản Bắc 2, xã Lay Nưa làm bánh khẩu xén.

Để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, Thị ủy Mường Lay tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục điều tra, nghiên cứu, sưu tầm và phân loại di sản văn hóa vật thể và phi vật thể để xây dựng kế hoạch bảo tồn; tuyên truyền, phổ biến, quảng bá, phục dựng các giá trị văn hóa phi vật thể trong đời sống xã hội; sưu tầm các đồ dùng sinh hoạt, công cụ lao động của đồng bào dân tộc có tính truyền thống, tiêu biểu, đặc sắc để trưng bày tại các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở phố và nhà sàn truyền thống thị xã; tiếp tục bảo tồn tiếng nói và chữ viết của dân tộc Thái; bảo tồn Lễ hội Đua thuyền đuôi én, Lễ Kin pang then... Đồng thời, Thị ủy chỉ đạo chính quyền cơ sở tổ chức tốt các hoạt động của nhà văn hóa xã, phường, trụ sở phố, nhà sinh hoạt cộng đồng. Các hoạt động tổ chức sinh hoạt văn hóa phải sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thị hiếu đồng bào các dân tộc thiểu số. Gắn bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng các bản văn hóa - du lịch; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch cộng đồng phục vụ khách tham quan du lịch gắn với các chương trình phát triển kinh tế, phát triển nghề thủ công truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, Thị ủy chỉ đạo khảo sát một số hang, động như: Hang bản Bắc, động ở đầu cầu Hang Tôm, một số động núi đá vôi ở phường Na Lay; cải tạo và xây dựng khu nghỉ mát Pú Vạp; xây dựng công trình văn hóa tâm linh tại khu tái định cư Đồi Cao để đưa vào phục vụ du lịch. Huy động tối đa mọi nguồn lực từ xã hội cùng tham gia, đầu tư cho công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc.

Để công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trên địa bàn TX. Mường Lay mang lại hiệu quả cần có sự lựa chọn các loại hình di sản văn hoá hợp lý để có sự đầu tư. Trong đó, tập trung hỗ trợ bảo tồn, phát triển tại địa bàn tổ, bản; bảo tồn phục dựng các lễ hội truyền thống tiêu biểu; các loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian truyền thống, văn học, nghệ thuật đặc sắc; hỗ trợ truyền dạy các loại hình văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu... Với những mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TX. Mường Lay sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết chương trình hành động về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top