Bảo vệ người tố giác tham nhũng

10:08 - Thứ Ba, 29/01/2019 Lượt xem: 1648 In bài viết

Để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được đẩy mạnh, tạo thành phong trào mạnh mẽ thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc huy động đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tham gia tố giác, đấu tranh chống tham nhũng còn những hạn chế do nhiều người còn chưa thật sự yên tâm, sợ bị trả thù.

Theo một khảo sát của Thanh tra Chính phủ thực hiện đối với 1.058 doanh nghiệp, 1.801 cán bộ, công chức và 2.601 người dân cho thấy: 63,4% số doanh nghiệp, 58,9% số cán bộ, công chức và 62% số người dân không sẵn sàng tố cáo vì sợ bị trù dập, trả thù. Rất nhiều người từng tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng cho biết, họ từng bị mua chuộc, trù dập, đe dọa.

Trên thực tế, việc đấu tranh, phanh phui các hành vi tham nhũng, tiêu cực không hề đơn giản và không dễ thành công, các đối tượng tham nhũng ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, nhiều khi không chỉ một vài người mà là cả nhóm người, cho nên đã có không ít người vì tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng mà bị trù úm, sa thải, đuổi việc, bị khủng bố tinh thần, bị cô lập, phân biệt đối xử, bị quy kết là gây mất đoàn kết nội bộ... Việc bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng cũng còn nhiều khó khăn, bất cập như: Chưa có các biện pháp bảo vệ hiệu quả, trách nhiệm bảo vệ chưa cụ thể, rõ ràng…

Chính vì vậy, cùng với việc giao các bộ, ban, ngành chức năng tham mưu Ðảng, Nhà nước hoàn thiện các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo, tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; động viên, khen thưởng người tố cáo đúng.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ thị của Bộ Chính trị sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục huy động đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia cùng Ðảng, Nhà nước đấu tranh đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top