UBND tỉnh yêu cầu

Xử lý nghiêm, báo cáo kịp thời những vi phạm về sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức

08:38 - Thứ Sáu, 09/09/2016 Lượt xem: 2742 In bài viết
ĐBP - Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2610/UBND-KGVX, ban hành ngày 31/8, về việc tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, đặc biệt về lao động trẻ em, lao động cưỡng bức; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động và sử dụng lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương có trách nhiệm: Tăng cường rà soát, thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, kể cả nơi có liên quan đến sử dụng lao động là phạm nhân trên địa bàn. Trên cơ sở kiểm tra, rà soát, các đơn vị chủ động xử lý nghiêm theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc xử lý, trả lời thông tin mà người dân, người lao động và các tổ chức, cá nhân phản ánh về việc vi phạm pháp luật lao động thuộc địa bàn quản lý…

T.V (b/s)
Bình luận
Back To Top