Chính trịXây dựng Đảng

Mường Ảng sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện

09:33 - Thứ Hai, 10/12/2018 Lượt xem: 3872 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Mường Ảng đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, từng bước xây dựng hệ thống chính trị ổn định; trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; đời sống nhân dân có bước phát triển tích cực...

 

Ông Nguyễn Ðức Quang, Bí thư Ðảng ủy xã Ngối Cáy tuyên truyền chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân bản Nậm Chan 2. Ảnh: Anh Tuấn

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết. Ban hành Kế hoạch số 03-KH/HU, ngày 4/11/2015 về tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện khóa XXII. Ban hành 5 chương trình hành động cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết (Chương trình hành động về nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2015 - 2020; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; phát triển đô thị thị trấn Mường Ảng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025...). Ðồng thời, Ðảng bộ huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện...

Nhờ đó, việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đề ra đã đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế của huyện có bước phát triển khá; Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới (NTM) được quan tâm đầu tư; an ninh lương thực đảm bảo, chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng hàng năm; các công trình thủy lợi được đầu tư và kiên cố hóa, đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. Cụ thể: Thu nhập bình quân của huyện Mường Ảng năm 2018 ước đạt 17,8 triệu đồng/người/năm (đạt 84,76% Nghị quyết Ðại hội); tổng sản lượng lương thực cây có hạt từ đầu nhiệm kỳ đến nay ước 55.078 tấn (đạt 89% mục tiêu Nghị quyết); lương thực bình quân ước đạt 391kg/người/năm (đạt 94,2% mục tiêu Nghị quyết). Chăm sóc tốt diện tích cây cà phê hiện có, huyện trồng mới được 154ha; duy trì tốt 102ha cây bơ, trồng mới 97ha (cam, bưởi, xoài...). Chủ động phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, không để dịch bệnh lớn xảy ra; tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, vì thế tốc độ tăng đàn vật nuôi của huyện duy trì từ 4 - 5%/năm. Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, trong thời gian qua Mường Ảng đã trồng mới 1.143ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 30,09% (đạt 111,4% mục tiêu Nghị quyết). Ðến nay, huyện có 1 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM (xã Ẳng Nưa), đạt 50% mục tiêu Nghị quyết; các xã còn lại đạt tối thiểu 5/19 tiêu chí về xây dựng NTM...

Công tác giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được cải thiện. Số học sinh trong độ tuổi đi học học được đảm bảo và giữ vững, nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 1, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; quan tâm đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đến nay toàn huyện có 27 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 90% mục tiêu Nghị quyết). Công tác đào tạo nghề được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã đào tạo 782 lao động nông thôn, trung bình đạt trên 260 lao động/năm...

Ðồng chí Trương Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng cho biết: Nửa nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế. Vì vậy, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra, đã được thực hiện đạt trên 50% trở lên. Ðể đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Ðại hội Ðảng bộ huyện ở nửa nhiệm kỳ còn lại; trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững mà trọng tâm là thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp của huyện. Ðẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện; xây dựng vững chắc hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở...

Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top