Chính trịXây dựng Đảng

Mường Ảng sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05

09:58 - Thứ Hai, 26/06/2017 Lượt xem: 3399 In bài viết
ĐBP - Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ huyện Mường Ảng đã có nhiều chuyển biến tích cực từ ý thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Huyện ủy Mường Ảng đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 bằng việc xây dựng chương trình hành động “Nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2015 - 2020” và triển khai đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, chính quyền, mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Đảng bộ.

Trong đó, Đảng bộ yêu cầu thực hiện sát với tình hình thực tế ở cơ sở; đặc biệt là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong quá trình triển khai, cấp ủy các cấp phải chú trọng phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; phát huy vai trò của đảng viên; từ đó việc học, làm theo Bác ngày càng lan tỏa rộng khắp và tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện.

 

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Bí thư Thường trục Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mường Ảng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác trồng rừng tại xã Mường Lạn.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, cho biết: Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII về công tác xây dựng Đảng. Cùng với các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, phong trào xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy chỉ đạo, đẩy mạnh trong toàn huyện, được các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gương mẫu thực hiện. Qua đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững và phát huy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân. Tiếp tục quan tâm củng cố kiện toàn, thành lập tổ chức cơ sở Đảng; đến nay huyện có 49 tổ chức cơ sở đảng và không còn bản “trắng” đảng viên.

Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, Đảng bộ chọn cử cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đi đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ ở các trường trong và ngoài tỉnh. Để tạo nguồn phát triển Đảng, trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực tế, Đảng bộ huyện chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xóa thôn, bản “trắng” đảng viên và tổ chức đảng. Đối với những cán bộ thuộc Dự án 600 tri thức trẻ, huyện chú trọng trong việc sắp xếp cán bộ theo chuyên môn, năng lực để phát huy sức mạnh tại các địa phương; bồi dưỡng kết nạp Đảng, đưa vào diện quy hoạch để chủ động bố trí, sắp xếp khi Đề án kết thúc vào tháng 7/2017.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, huyện Mường Ảng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chất lượng, hiệu quả công việc không ngừng được nâng lên. Các phong trào thi đua yêu nước được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng nhiệt tình và đi vào chiều sâu, bằng những việc làm cụ thể, như: Chung tay xây dựng nông thôn mới, thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Những tư tưởng lệch lạc, biểu hiện của suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được đẩy lùi.

Ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết thêm: Trong thời gian tới, Huyện ủy Mường Ảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 nhằm làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn Đảng bộ. Tạo sự đoàn kết thống nhất, sự đồng thuận trong nhân dân các dân tộc góp phần củng cố, tăng cường niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng; từ đó tạo tiền đề quan trọng xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top