Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Mường Chà tập trung triển khai Nghị quyết TW4 (khóa XII)

09:27 - Thứ Hai, 22/05/2017 Lượt xem: 1586 In bài viết
ĐBP - Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, huyện ủy Mường Chà đã chủ động, tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương (TW)4 (khóa XII), kiên quyết ngăn chặn 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau thời gian triển khai thực hiện, Nghị quyết đã góp phần không nhỏ củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ngay sau khi tiếp thu Nghị quyết tại tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt và triển khai nội dung Nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Quang Hợp, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Chà, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung xây dựng, tổ chức triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, sao cho sát với tình hình địa phương. BTV xác định, để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết phụ thuộc rất lớn vào thái độ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy, trực tiếp là bí thư. Đây là cơ sở, điều kiện, căn cứ để cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Chính vì vậy trong quá trình triển khai Nghị quyết, các báo cáo viên cấp huyện đã tập trung chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, đoàn thể... phải nắm vững những nội dung trọng tâm, cốt yếu được xác định trong Nghị quyết, mà hàng đầu là 4 nhóm giải pháp, bao gồm: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, BTV yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên sau khi học tập phải có bản thu hoạch cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch hành động cho cơ quan, đơn vị mình. Kết quả, toàn huyện đã tổ chức được 15 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết; 100% tổ chức đảng thực hiện việc quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và quần chúng; 2.089/2.247 đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết...

Bên cạnh đó, gắn thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) với các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của địa phương, BTV Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở vững m ạnh. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt các khâu trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kết nạp đảng viên mới. Đặc biệt là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả; chú trọng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Trong quý I/2017, Huyện ủy đã mở 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 116 đảng viên mới; cử 9 cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn cấp xã đi học lớp trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh; 6 cán bộ văn phòng đảng ủy các xã, thị trấn đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng. Ngoài ra, Huyện ủy đã xét kết nạp đảng cho 25 quần chúng, chuyển đảng chính thức cho 36 đảng viên, phát thẻ Đảng cho 62 đảng viên...

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cũng được chú trọng thực hiện. Huyện ủy tập trung kiểm tra, giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng đối với Đảng bộ xã Sa Lông và Huổi Lèng; kiểm tra đối với 1 đảng viên thuộc diện BTV quản lý, qua kiểm tra đã phát hiện đảng viên có dấu hiệu sai phạm phải xem xét, xử lý kỷ luật, hiện đang hoàn tất các thủ tục để thi hành kỷ luật. Bên cạnh đó, Huyện ủy còn thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy huyện quản lý. Trong quý I/2017, Huyện ủy đã mở 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 152 đồng chí là đảng ủy viên, bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy ở 8 đảng bộ xã.

Có thể nói, với việc nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) bằng chương trình, giải pháp cụ thể, Đảng bộ huyện Mường Chà đã và đang đặt quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm. Qua đó, góp phần tạo động lực để Đảng bộ huyện chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Hải Phong
Bình luận