Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Điện Biên Đông chú trọng triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

16:43 - Thứ Sáu, 28/04/2017 Lượt xem: 1633 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua, Huyện ủy Điện Biên Đông đã chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII; nỗ lực ngăn chặn 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với tinh thần đó, Huyện ủy đưa Nghị quyết TW 4, khóa XII vào nội dung kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Từ đó từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống, duy trì, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ông Lê Công Kha, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Điện Biên Đông, cho biết: Ngay sau khi tiếp thu Nghị quyết tại tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt và triển khai nội dung Nghị quyết. Kết quả, toàn huyện đã tổ chức được 19 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết; 100% tổ chức đảng thực hiện việc quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đến nay, đã có 243/243 thôn, bản, tổ dân cư; 2.859/2.911 đảng viên tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết… Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng như đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Đảng bộ huyện quan tâm đến việc bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó, tập trung đối với các đối tượng là cán bộ chủ chốt, đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tại cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp uỷ các cấp thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tích cực phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi cư trú và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Qua phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh của huyện là 27/53 (đạt 50,9%); hoàn thành tốt nhiệm vụ là 17 (chiếm 32,1%); hoàn thành nhiệm vụ là 9 (chiếm 17%). Trong gần 3.000 đảng viên, có 456 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1.825 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 398 đồng chí…

Huyện ủy chú trọng nắm bắt, nhận định tình hình diễn biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng nên đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm từng thời điểm, sát yêu cầu thực tiễn. Các cơ quan tham mưu, các cấp ủy trực thuộc phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, do đó đã kịp thời ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện hiệu quả công tác phê bình, tự phê bình, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhằm nâng cao năng lực cho cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho 185 đồng chí. Trong năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tiến hành 7 cuộc kiểm tra đối với 7 tổ chức đảng; 4 cuộc giám sát đối với 4 tổ chức đảng; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiến hành 3 cuộc với 6 tổ chức (gồm: Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các xã Noong U, Chiềng Sơ, Luân Giói; với nội dung: kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng). Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện sai trái, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 31 đảng viên (tăng 18 đảng viên so với năm 2015), trong đó: Khiển trách 6 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên, cách chức 1 đảng viên và khai trừ 12 đảng viên vi phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW 4, khóa XII, tiếp tục đưa Nghị quyết vào cuộc sống để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng.

Sơn Nam
Bình luận
Back To Top