Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Thanh Minh từng bước đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

08:52 - Thứ Hai, 15/08/2016 Lượt xem: 2041 In bài viết
ĐBP - Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ đã gặt hái được nhiều kết quả đáng mừng. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra. Phát huy thắng lợi đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Thanh Minh đã và đang tích cực tuyên truyền, quán triệt, ra sức thi đua lập thành tích, thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

Bê tông hóa đường giao thông sẽ góp phần giúp xã Thanh Minh sớm vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI đề ra.

Ông Lường Văn Chựa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Minh, cho biết: Sau thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng uỷ xã xác định nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai chương trình, hành động cụ thể đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đến 14 chi bộ trực thuộc trong toàn xã. Các chi bộ cũng triển khai chương trình hành động đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, tổ dân phố, bản. Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận cán bộ và nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể; đổi mới công tác cán bộ trong đánh giá quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và kỷ luật khen thưởng… Từ đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; nỗ lực hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; tích cực chăm sóc, bảo vệ, nâng tỷ lệ che phủ rừng... Để Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, xã Thanh Minh đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy, chương trình hành động và kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong phát triển nông nghiệp, vụ đông xuân vừa qua, năng suất lúa trên địa bàn xã đạt gần 57 tạ/ha, sản lượng 190,9 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm trên 25.000 con. Cùng với việc chú trọng phát triển chăn nuôi, trồng trọt, Thanh Minh cũng tích cực chăm sóc, bảo vệ rừng. Toàn xã có 1.070ha rừng tự nhiên, 147,72ha rừng trồng; trong đó, diện tích đất nông nghiệp chưa có rừng là 145,72ha. Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, xã Thanh Minh phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng trên 60% thì đến nay, tỷ lệ che phủ rừng đã đạt 48%. Hiện xã đang chỉ đạo người dân tùy vào thời tiết, điều kiện khí hậu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu cuối năm nâng tỷ lệ che phủ rừng trên 50%. Đối với các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo… xã tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe trong cộng đồng; phấn đấu từ nay đến năm 2020, giữ vững kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, hàng năm có 98% học sinh chuyển lớp, đỗ tốt nghiệp; 100% trẻ 6 tuổi được đến trường…

2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; là năm tiền đề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020. Với những kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ VI, tin rằng tới đây Thanh Minh sẽ có những bước phát triển mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận