Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Mường Lay với Nghị quyết phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch

09:01 - Thứ Hai, 08/08/2016 Lượt xem: 2760 In bài viết
ĐBP - Ngay sau thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX. Mường Lay lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Mường Lay đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ TX. Mường Lay đã xác định được những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, mục tiêu và giải pháp thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Bí thư Thị ủy, Lò Thị Minh Phượng, cho biết: Những năm qua Đảng bộ, chính quyền TX. Mường Lay đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng kinh tế, kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng hàng hóa, sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ được đồng bộ, thống nhất. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm sau luôn cao hơn năm trước; năm 2011 là 135 tỷ đồng, đến năm 2015 là 205 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,95%. Hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm có trên 10.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan và lưu trú tại địa bàn.

 

Du lịch sông nước là tiềm năng đang được khai thác phát triển tại TX. Mường Lay. Trong ảnh: Thuyền đón khách trên sông Đà khu vực phường Sông Đà. Ảnh: Thế Thiên

Một số tồn tại hạn chế về phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ đã được TX. Mường Lay nhận thấy, như: Cơ sở hạ tầng du lịch, dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu của du khách; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư hiệu quả chưa cao; phát triển thương mại còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, manh mún... Nguyên nhân chủ yếu là tư duy chuyển đổi ngành nghề của một bộ phận nhân dân chưa thay đổi, nhận thức về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch còn nhiều hạn chế; vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào chính sách của Nhà nước...

Trên cơ sở phân tích tình hình cụ thể, những tồn tại và hạn chế của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ Mường Lay phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân lao động trên địa bàn đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch, nông - lâm thủy sản; khuyến khích và kêu gọi đầu tư nhằm phát triển ngành thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn thị xã từng bước đi vào chiều sâu, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện địa phương, bảo vệ môi trường phát triển bền vững. Đưa tổng giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ, du lịch tăng từ 10 - 12%/năm; tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành chiếm trên 52% trong tổng giá trị sản xuất. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân 3%/năm trở lên, đến năm 2020 đạt 242 tỷ đồng/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong lĩnh vực dịch vụ đạt từ 16%/năm trở lên; đến năm 2020, lượng khách du lịch đến thị xã đạt trên 14.000 lượt người. Định hướng đến năm 2025 lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng cường liên doanh, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, phát triển thương mại, dịch vụ giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh; phát triển thương mại tư nhân, hợp tác xã tại các trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, khuyến khích các hộ kinh doanh lớn phát triển thành các công ty thương mại. Trong lĩnh vực du lịch, phấn đấu đưa TX. Mường Lay trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của tỉnh...

Bà Lò Thị Minh Phượng cũng cho biết, để hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu, cơ bản. Trong đó, đặc biệt chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ; tổ chức các khóa đào tạo ngắn ngày, dài ngày cho hộ kinh doanh, thương nhân về kỹ năng tiếp cận thị trường, kỹ năng bán hàng... Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển thị trường; xây dựng chiến lược quảng bá cho du lịch, xác định những sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương để thu hút đầu tư; đẩy mạnh việc ký kết và thực hiện các hợp đồng tiêu thụ nông sản, sản phẩm thủ công nghiệp. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thương mại đồng bộ; quy hoạch, khôi phục khu nghỉ mát Pú Vạt, hang bản Bắc...

Với những mục tiêu rõ ràng, giải pháp cụ thể cùng sự thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, hy vọng rằng TX. Mường Lay sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ TX. lần thứ XIII đã đề ra.

Tuấn Anh
Bình luận