Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Mường Nhé chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng

09:04 - Thứ Tư, 20/07/2016 Lượt xem: 1948 In bài viết
ĐBP - Đảng bộ huyện Mường Nhé hiện có 1.329 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 41 chi, đảng bộ. Huyện còn 36/96 thôn, bản, cụm bản chưa có chi bộ và còn 25/96 thôn, bản “trắng” đảng viên. Thời gian qua 100% tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), 97% cán bộ, đảng viên và 80% quần chúng nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Sau học tập, cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến rõ nét trong tổ chức sinh hoạt, từng bước nâng cao sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên, nhằm sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Để có được những kết quả đó, trước hết là có sự nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện luôn coi trọng về đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết; thực hiện nghiêm túc việc viết thu hoạch để đánh giá chất lượng học tập đối với các đại biểu tham dự.

 

Người dân tộc Cống, bản Nậm Kè, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tham gia lớp học xóa mù chữ theo Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Việc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các đảng bộ cơ sở và TCCSĐ bám sát thực tế và hướng dẫn của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, đảng viên trong quá trình tham gia học tập. Để đảm bảo kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên triển khai nghị quyết, Ban Tuyên giáo huyện đã chú trọng tham mưu cho Huyện ủy về công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho các đồng chí bí thư, cấp ủy thuộc đảng bộ cơ sở và TCCSĐ của huyện, nhất là đối với đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên ở cơ sở. Hiện nay, toàn huyện có 26 báo cáo viên cấp huyện, hơn 100 tuyên truyền viên cơ sở, đây là những người có đầy đủ bản lĩnh chính trị, khả năng, và trình độ để triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Ở những nơi gặp khó khăn về công tác tổ chức lớp học, khó khăn về đội ngũ báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động cử các báo cáo viên của huyện có năng lực, biết tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương vào trực tiếp giúp đỡ.

Trong quá trình học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ huyện coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng thảo luận, để hiểu sâu sắc hơn trong quá trình thực hiện. Do đó, cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập đều nêu cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, nhất là việc tiếp thu các điểm mới, nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, để tham gia vào xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của địa phương, đơn vị mình. Vậy nên các chương trình hành động của cấp ủy đã bám sát những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo nêu trong nghị quyết và phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, có tính thực tiễn cao khi tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Quang Sáng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cho biết: "Mường Nhé là huyện vùng cao, biên giới có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa, từ đó ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Song Đảng bộ huyện xác định việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ. Thời gian tới, Huyện ủy sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ để tổ chức học, quán triệt có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng hơn nữa, theo dõi giúp đỡ cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tránh tình trạng đùn đẩy hết trách nhiệm cho cơ sở".

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết ở các TCCSĐ thuộc Đảng bộ huyện Mường Nhé không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Khánh Toàn (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
Bình luận