Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Tuần Giáo từng bước đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

08:52 - Thứ Tư, 06/07/2016 Lượt xem: 1548 In bài viết

ĐBP - Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXII, cùng với việc khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo từ huyện đến cơ sở; tổ chức họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho ủy viên ban chấp hành phụ trách chi, đảng bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã chủ động xây dựng chương trình hành động với những công việc cụ thể làm cơ sở để các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong huyện xây dựng thành các kế hoạch, chương trình thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt của huyện; đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ tuyên truyền sâu rộng về kết quả, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới nhằm tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên để cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện về lao động, đất đai, điều kiện tự nhiên để phát triển cây công nghiệp, trồng rừng, cây lương thực và các nông sản khác. Phát huy lợi thế về vị trí địa lý để giao lưu, mở rộng sản xuất hàng hóa; tập trung bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao đời sống của nhân dân thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc…

 

Người dân bản Xôm, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo chăm sóc đàn gia súc.

Ông Lê Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuần Giáo cho biết: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, một trong những biện pháp được Đảng bộ huyện chú trọng, quan tâm thực hiện là xây dựng các vùng cây trồng tập trung trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi theo chương trình phát triển chủ lực của huyện. Cân đối giữa trồng rừng, cây cao su, cây cà phê và các loại cây lương thực trên nương; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các chương trình, dự án; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc hỗ trực tiếp cho hộ nghèo… Đặc biệt, phát huy kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU về một số nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đến năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đang nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung, mục tiêu cũng như giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo.

Mặt khác, để việc triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, ngắn hạn theo từng năm. Trong đó, tập trung vào việc giải quyết các vấn đề cấp bách, cốt yếu đối với đời sống nhân dân, như: Triển khai các chương trình dự án; quản lý đất đai; xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống tham nhũng… Một trong những nhiệm vụ then chốt được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuần Giáo chỉ đạo các chi, đảng bộ quan tâm đẩy mạnh trong thời gian qua là việc tăng cường chăm lo công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đồng thời, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; chủ động bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với điều kiện thực tế. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo không khí sôi nổi, hăng say lao động sản xuất trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra. Từ đó, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng huyện Tuần Giáo ngày càng phát triển vững mạnh.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận