Văn hóaTình yêu - Hôn nhân & Gia đình

Điện Biên Đông với công tác phòng, chống bạo lực gia đình

09:31 - Thứ Tư, 28/06/2017 Lượt xem: 2184 In bài viết
ĐBP - Ông Cứ A Sềnh, Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Điện Biên Đông, cho biết: Thời gian qua, Phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Thông qua các hình thức tuyên truyền, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện đã giảm, góp phần xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc.

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình huyện, ngay từ đầu năm, Phòng đã xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, các buổi tập huấn, hội nghị hoặc lồng ghép với sinh hoạt nhóm của các câu lạc bộ. Những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, nhất là những nội dung của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới… cũng được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Từ đó giúp người dân hiểu hơn về những tác hại của bạo lực gia đình và hướng tới xây dựng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam. Theo ông Cứ A Sềnh, một trong những giải pháp thiết thực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở Điện Biên Đông là xây dựng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình. Hiện nay, toàn huyện có 25 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Các nhóm luôn hoạt động tích cực, thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, các tổ hòa giải để sớm phát hiện, can thiệp, hòa giải kịp thời những vấn đề xung đột, mâu thuẫn trong các gia đình ở khu dân cư. Những kiến thức về giáo dục ứng xử tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình, các văn bản, chính sách pháp luật mới về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cũng được các thành viên tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân qua những buổi thăm hỏi, hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Để công tác phòng, chống bạo lực gia đình đạt hiệu quả, một trong những cơ quan mà Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tích cực phối hợp là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Theo đó, hàng năm, Hội đã lên kế hoạch chi tiết, triển khai công tác giáo dục, phòng, chống bạo lực gia đình đến 100% chi hội phụ nữ; thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với các hoạt động của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Thông qua các buổi sinh hoạt, cơ bản hội viên đã thay đổi nhận thức và hành động về giới và bình đẳng giới, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Bằng nhiều giải pháp cụ thể, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Điện Biên Đông được kiềm chế, không xảy ra các vụ bạo lực có tính nghiêm trọng. 6 tháng đầu năm, toàn huyện xảy ra 9 vụ bạo lực gia đình, giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm trước. Đối tượng bị bạo lực chủ yếu là phụ nữ từ 16 - 59 tuổi.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song ông Cứ A Sềnh cũng thẳng thắn cho rằng: Việc phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Sự hạn chế trong nhận thức của phụ nữ, như: Mặc cảm số phận, chưa cố gắng vượt qua hoàn cảnh… đã khiến họ chịu những tổn thương về tinh thần. Mặt khác, ít tham gia công tác xã hội, chưa nhận thức được vai trò, vị trí  phụ nữ trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới làm cho họ có nguy cơ trở thành mục tiêu của nạn bạo hành. Hơn nữa, chính quyền địa phương có đưa ra các biện pháp xử phạt hành chính nhưng chưa đủ sức răn đe… Theo ông Cứ A Sềnh, thời gian tới, Phòng sẽ tăng cường hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với cộng đồng; tham mưu cho các cấp nghiêm khắc hơn nữa trong xử phạt hành chính ở lĩnh vực bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, duy trì, phát triển các mô hình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, nhóm phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên; kịp thời khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể, hộ gia đình có hoạt động tích cực, sáng tạo, điển hình trong phong trào ở mỗi cấp, mỗi ngành, khu dân cư hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc.

Quang Long
Bình luận
Back To Top