Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Sản phẩm chè sơ chế có áp dụng thuế giá trị gia tăng không?

09:12 - Thứ Tư, 07/10/2020 Lượt xem: 11251 In bài viết

Hỏi: Cho hỏi công ty tôi có thu mua chè búp tươi của người dân về sơ chế và bán cho công ty khác. Vậy sản phẩm của công ty tôi thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) hay thuộc vào hàng hóa bán ra không tính thuế GTGT?

Trả lời: Theo Khoản 1, Ðiều 1, Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi 2016 quy định: Ðối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu là đối tượng không chịu thuế GTGT.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Như vậy, công ty bạn chỉ sơ chế chè xanh rồi bán cho công ty khác thì sản phẩm chè xanh sơ chế không chịu thuế giá trị gia tăng. Ðối với trường hợp này, công ty bạn không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

T.K (b/s)
Bình luận