Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Chính sách hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn do Covid-19

09:40 - Thứ Tư, 29/07/2020 Lượt xem: 10447 In bài viết

ĐBP - Để hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức, cá nhân người nộp thuế gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, ngày 13/5/2020, Cục Thuế tỉnh ban hành Văn bản số 662/CT-NVDTPC chỉ đạo các Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, khu vực và các phòng chức năng khẩn trương tổ chức triển khai các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nhằm đảm bảo triển khai các chính sách hỗ trợ được kịp thời và đúng quy định, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo yêu cầu Chi cục Thuế các huyện, khu vực và các phòng chức năng cần chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh - truyền hình và UBND các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, liên tục bằng nhiều hình thức các nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó tập trung bảo đảm cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục để các đối tượng được hưởng chính sách thực hiện đúng và kịp thời các gói hỗ trợ của Nhà nước, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Căn cứ dữ liệu quản lý thuế, các phòng, Chi cục Thuế các huyện, khu vực cần chủ động rà soát và phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ các hộ kinh doanh thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và rà soát, xác định chính xác số hộ kinh doanh đã ngừng, nghỉ kinh doanh từ ngày 1/4/2020 nhưng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ sớm tiếp cận chính sách hỗ trợ để hoàn thành thủ tục, hồ sơ gửi UBND cùng cấp niêm yết công khai, tổng hợp báo cáo đảm bảo kịp thời hạn và đúng trình tự.

Bên cạnh đó, căn cứ số liệu hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý và tình hình thực tế cùng hồ sơ xác nhận do UBND cấp xã gửi sang, Chi cục Thuế các huyện, khu vực cần thực hiện rà soát kỹ, thẩm định hồ sơ đảm bảo đúng đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định và kịp thời trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đảm bảo về thời gian, trình tự xử lý, nhanh chóng, chính xác, đặc biệt không để trục lợi chính sách, gây mất ổn định tình hình trật tự trên địa bàn.

Việc phối hợp thực hiện rà soát, thẩm định đối tượng hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được hưởng chính sách hỗ trợ phải đảm bảo đúng theo danh sách hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế đã lập tại Sổ bộ hộ khoán năm 2020 của từng Chi cục Thuế các huyện, khu vực và đã được phê duyệt, công khai thông tin trên hệ thống quản lý thuế tập trung.

Trong trường hợp nếu có phát sinh hộ kinh doanh chưa có trong Sổ bộ hộ khoán năm 2020 gửi đơn đề nghị hỗ trợ, yêu cầu các Chi cục Thuế cần tổng hợp danh sách và tiếp thu các ý kiến phản hồi của người nộp thuế về Cục Thuế để xem xét hoặc kiến nghị xử lý kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng theo đúng chính sách quy định. Đồng thời phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện công tác quản lý thuế theo đúng Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh ban hành theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Để việc hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng trình tự, Cục Thuế tỉnh cũng yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, khu vực và Trưởng các phòng chuyên môn nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện; thường xuyên tổng hợp, báo cáo, tham mưu, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện, không để lợi dụng trục lợi chính sách để tham ô, tham nhũng, lãng phí, kịp thời hỗ trợ người dân ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Đến 31/5/2020, Cục Thuế đã triển khai thực hiện các chính sách gia hạn tiền thuê và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức và hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Qua thực hiện rà soát các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, tại địa bàn tỉnh Điện Biên dự kiến có khoảng 932 doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Cục Thuế đã tiếp nhận và xử lý 208 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất phát sinh phải nộp được gia hạn của 173 doanh nghiệp và 13 hộ cá nhân kinh doanh là 24,4 tỷ đồng. Qua rà soát trên địa bàn quản lý có 93 doanh nghiệp, tổ chức thuê đất thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuê đất với số tiền thuê đất dự kiến gia hạn khoảng 13,2 tỷ đồng.

TTHT
Bình luận

Tin khác