Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Nợ thuế có xu hướng gia tăng

08:42 - Thứ Sáu, 12/06/2020 Lượt xem: 13105 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, ngành Thuế tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp chống thất thu ngân sách và kiên quyết xử lý các doanh nghiệp nợ đọng thuế, nhưng con số nợ vẫn chưa giảm mà có dấu hiệu gia tăng so với năm 2019, đồng thời gia tăng cả số lượng doanh nghiệp chậm nộp thuế.

Ðể công tác quản lý, cưỡng chế nợ đọng thuế được thực hiện hiệu quả, ngay từ những ngày đầu năm 2020, trên cơ sở thực trạng tình hình nợ đọng thuế của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các chi cục thuế và các phòng trực thuộc xây dựng phương án xử lý nợ đọng thuế chi tiết đến từng doanh nghiệp; đồng thời, gắn trách nhiệm thực hiện xử lý nợ thuế với việc bình xét thi đua của ngành. Ðịnh kỳ, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị trực thuộc tổ chức giao ban đánh giá, nắm bắt tình hình xử lý nợ thuế, từ đó áp dụng biện pháp cưỡng chế kịp thời. Ðây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai xuyên suốt trong năm 2020 của Cục Thuế tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC, ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để giảm nợ đọng ngành Thuế quản lý.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh thực hiện công khai danh sách các doanh nghiệp đang còn nợ thuế, nhất là đối với các doanh nghiệp cố tình chây ỳ nợ thuế lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện khấu trừ tại nguồn đối với số tiền nợ thuế của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thu nợ đọng thuế qua việc cấp, gia hạn quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất... Trong quý I, toàn ngành đã ban hành 100% thông báo nợ thuế, 26 quyết định cưỡng chế nợ thuế với tổng số tiền 21,5 tỷ đồng, trong đó cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của 25 lượt doanh nghiệp với 3,5 tỷ đồng. Thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với 1 doanh nghiệp với số tiền nợ thuế 18 tỷ đồng. Kết quả, trong quý I, toàn ngành đã thu nộp ngân sách Nhà nước 40 tỷ đồng nợ thuế. Trong đó, thu nợ thuế đến hết năm 2019 chuyển sang là 20 tỷ đồng; thu nợ phát sinh năm 2020 là 20 tỷ đồng, qua đó góp phần tích cực vào kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước được giao.

Mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý và thu hồi nợ thuế, nhưng số tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn ở mức cao. Theo thống kê, tính đến hết quý I, tình hình nợ đọng thuế của các doanh nghiệp trên toàn địa bàn ước hơn 258 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 7,4% nhưng so với cả năm 2019 lại tăng 12,5%. Gồm nhóm tiền nợ thuế khó thu là 49,6 tỷ đồng; tiền chậm nộp và tiền phạt 39 tỷ đồng; nhóm nợ có khả năng thu hơn 169 tỷ đồng. Trong đó, Chi cục Thuế khu vực thành phố Ðiện Biên Phủ - Mường Ảng vẫn là đơn vị có số nợ thuế cao nhất; riêng địa bàn thành phố Ðiện Biên Phủ tổng số nợ thuế ước hơn 128 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2019. Nguyên nhân do từ đầu năm đến nay diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, số nợ thuế trong nhóm này chủ yếu của các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng nộp ngân sách nhưng theo quy định của Luật Quản lý thuế vẫn phải phân loại và theo dõi trong nhóm nợ thuế này với tổng số tiền 105 tỷ đồng.

Thu Phương
Bình luận