Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Hộ kinh doanh nộp thuế khoán cần biết

09:33 - Thứ Tư, 22/01/2020 Lượt xem: 8119 In bài viết

7. Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NÐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ ngày 1/11/2018 và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NÐ-CP. Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thay cho hóa đơn giấy. Ðể triển khai hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn để triển khai thí điểm tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi, trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc chậm nhất trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Nghị định số 119/2018/NÐ-CP có hiệu lực.

Trong thời gian từ thời điểm hiệu lực Nghị định số 119/2018/NÐ-CP đến 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nếu hộ, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NÐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NÐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ thì hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NÐ-CP cùng với việc nộp báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số 01/BC-SDHÐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Ðối với hộ, cá nhân kinh doanh chưa áp dụng thí điểm hóa đơn điện tử thì vẫn áp dụng hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NÐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NÐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đến ngày 31/10/2020.

8. Chuyển đổi hộ khoán sang nộp thuế theo kê khai

Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 1/7/2020, theo đó tại khoản 5, Ðiều 51 quy định: “5. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai.”

Ðể triển khai việc chuyển đổi hộ khoán sang nộp thuế theo kê khai, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể về lộ trình triển khai. Trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính các hộ kinh doanh thường xuyên, có địa điểm kinh doanh cố định và không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ sổ sách, kế toán, hóa đơn, chứng từ thì vẫn thuộc diện nộp thuế theo phương pháp khoán.  Cục Thuế tỉnh Ðiện Biên yêu cầu, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất là ngày 30/01/2020. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/01/2020. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm thì nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn gửi thông báo của cơ quan thuế đối với hộ mới ra kinh doanh chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

TTHT
Bình luận

Tin khác