Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Chi cục Thuế huyện Ðiện Biên

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách

08:48 - Thứ Tư, 26/09/2018 Lượt xem: 3292 In bài viết
ĐBP - Theo dự toán pháp lệnh tỉnh và HÐND, UBND huyện giao, năm 2018 huyện Ðiện Biên thu ngân sách Nhà nước 86 tỷ đồng. Ðể đạt mục tiêu, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HÐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn với việc đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, UBND huyện Ðiện Biên đã xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện thu ngân sách năm 2017, các dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018. Bên cạnh đó, kịp thời triển khai các luật mới sửa đổi, bổ sung như: Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng… đồng thời xem xét các khoản thu được miễn, giảm, gia hạn, điều chỉnh thuế suất. Chi cục Thuế huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình quản lý thuế tập trung về kê khai, quyết toán qua mạng, nộp thuế điện tử, thu thuế qua kho bạc và ngân hàng thương mại…

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết quả ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước 8 tháng qua đạt 55 tỷ đồng, đạt 64% so với dự toán pháp lệnh tỉnh và HÐND, UBND huyện giao. Trong đó, một số chỉ tiêu thu đạt cao như: Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 4 tỷ đồng (đạt 144% so với dự toán pháp lệnh); thu thuế thu nhập cá nhân 3,5 tỷ đồng (đạt 58,3% dự toán giao); thu từ tiền sử dụng, đấu giá đất 14,6 tỷ đồng (đạt 91,3% so với dự toán pháp lệnh)… Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu thu đạt thấp, dẫn đến tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện chưa cao, như: Thu phí - lệ phí đạt 2,2 tỷ đồng (40% kế hoạch giao); thu lệ phí trước bạ thực hiện hơn 8 tỷ đồng (38,9% kế hoạch)…

Ông Nguyễn Thế Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Ðiện Biên, cho biết: Ðơn vị phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành kế hoạch tỉnh và huyện giao thu. Với áp lực tăng thu ở giai đoạn “nước rút”, Chi cục đã và đang triển khai nhiều biện pháp, giải pháp mang tính quyết định, như: Rà soát, đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước; làm rõ những khoản thu còn thất thu và các nguồn thu có tiềm năng để kịp thời ban hành những giải pháp quản lý hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, xây dựng kế hoạch thu nợ, thực hiện linh hoạt các biện pháp cưỡng chế. Ðối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn nợ tiền thuế, phí, Chi cục báo cáo Thường trực Huyện ủy, HÐND và UBND huyện xem xét có ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với cơ quan thuế tăng cường quản lý chống thất thu thuế tài nguyên, yêu cầu đơn vị khai thác chấp hành thực hiện nghĩa vụ. Ðồng thời, đề nghị UBND huyện xem xét triển khai đấu giá đất đối với các lô đất có trong kế hoạch đấu giá; chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo UBND các xã phối hợp cùng cơ quan thuế đôn đốc các khoản nợ tiền sử dụng đất. Chi cục cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp, đơn vị, người nộp thuế; thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra một số doanh nghiệp, đơn vị chây ỳ nộp thuế và có số thuế nợ đọng lớn để có hướng, biện pháp xử lý. Với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, Chi cục Thuế huyện Ðiện Biên quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra trong việc thu ngân sách Nhà nước năm 2018.

Thành Ðạt
Bình luận