Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Nộp lệ phí trước bạ tại ngân hàng

09:00 - Thứ Tư, 19/09/2018 Lượt xem: 4593 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ban, ngành triển khai cung cấp dịch vụ cho người dân được khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy. Với việc triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử thì cá nhân khi nộp lệ phí trước bạ chỉ cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã có phối hợp với cơ quan thuế trong việc triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ là có thể nộp được thuế.

Ngày 16/3/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 860/TCT-TNCN gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan thuế để mở rộng dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy để phục vụ cá nhân nộp thuế ngày một tốt hơn.

Ðể việc triển khai thu nộp lệ phí trước bạ tài sản, ôtô, xe máy được thống nhất trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định và cơ quan công an có căn cứ thực hiện các thủ tục cấp đăng ký xe cho người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Ngày 4/9, Cục Thuế tỉnh ban hành Công văn số 602/CT-TTHT, về việc thu lệ phí trước bạ, Công văn số 602/CT-TTHT đã đề nghị cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố và các ngân hàng thương mại nơi cơ quan Kho bạc có mở tài khoản chuyên thu, thực hiện hướng dẫn người nộp lệ phí trước bạ ghi rõ thông tin theo đặc điểm tài sản trong ô “nội dung khoản nộp ngân sách Nhà nước” tại bảng kê nộp thuế (Mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính); ghi đầy đủ các thông tin trên giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước (Mẫu số C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính) như người nộp lệ phí trước bạ kê trên bảng kê nộp thuế (Mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính). Ngày 4/9/2018, Cục Thuế tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 603/CT-TTHT, về việc thu lệ phí trước bạ. Tại Công văn số 603/CT-TTHT, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng các hướng dẫn tại Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính; Công văn số 2946/TCT-TNCN ngày 31/7/2018 của Tổng cục Thuế về chứng từ thu lệ phí trước bạ; Công văn số 2948/TCT-TNCN ngày 31/7/2018 của Tổng cục Thuế về chứng từ thu lệ phí trước bạ. Các chi cục thuế phải tích cực phối hợp với các cơ quan phối hợp thu trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ việc thu nộp lệ phí trước bạ tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

TTHT
Bình luận