Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Cục Thuế tỉnh

Triển khai thành lập chi cục thuế khu vực

08:25 - Thứ Tư, 29/08/2018 Lượt xem: 3219 In bài viết
ĐBP - Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NÐ-CP ngày 20/11/2014  của Chính phủ và Ðề án Tinh giản biên chế ngành Thuế, gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 24/4/2018, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 868A/QÐ-TCT ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo kế hoạch đề ra mục tiêu kiện toàn, tinh gọn bộ máy của Tổng cục Thuế đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế.

Việc sáp nhập các chi cục thuế đã được Tổng cục Thuế nghiên cứu, xây dựng thành đề án, bảo đảm ổn định trong mọi hoạt động, không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đảm bảo các chi cục thuế khu vực sau khi thành lập hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, kết hợp sắp xếp lại nguồn nhân lực để thực hiện tinh giản biên chế, giảm chi phí hành chính thu của cơ quan thuế, đồng thời vẫn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Trong quá trình triển khai, Tổng cục Thuế giao các địa phương nghiên cứu đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập căn cứ theo yếu tố địa lý, có tính đến yếu tố văn hóa, lịch sử và các điều kiện khác; phối hợp chặt chẽ với cơ quan địa phương, tránh ách tắc ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch ngân sách hàng năm của các địa phương. Cùng với tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chủ trương cải cách, tinh giản biên chế, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác cán bộ và công tác nội vụ. Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp nhân sự khi sáp nhập các chi cục thuế đảm bảo rõ ràng, công khai, minh bạch khi triển khai thực hiện, tránh gây hoang mang cho công chức và người lao động; gây mất đoàn kết trong nội bộ đơn vị ảnh hưởng đến lộ trình thực hiện kế hoạch của toàn ngành và việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, ngày 4/5/2018 Cục Thuế tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực tại Cục Thuế tỉnh, gồm 15 đồng chí, đồng thời thành lập tiểu ban giúp việc gồm 13 đồng chí. Qua đó, đã xây dựng đề án về lộ trình sắp xếp, sáp nhập một số chi cục thuế trực thuộc, báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế; báo cáo Tỉnh ủy, HÐND và UBND tỉnh chỉ đạo các ban ngành, địa phương phối hợp thực hiện đúng theo lộ trình như: Năm 2018, sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế thị xã Mường Lay và Chi cục Thuế huyện Mường Chà thành 1 Chi cục Thuế khu vực; năm 2019, sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế TP. Ðiện Biên Phủ và Chi cục Thuế huyện Mường Ảng thành 1 Chi cục Thuế khu vực; năm 2020, tiếp tục sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế huyện Tuần giáo và Chi cục Thuế huyện Tủa chùa thành 1 Chi cục Thuế khu vực.

Như vậy, sau khi thực hiện sắp xếp lại 6 chi cục thuế thành 3 chi cục thuế khu vực sẽ giảm 3 chi cục thì tỉnh chỉ còn lại 7/10 chi cục thuế so với hiện nay. Trong quá trình xây dựng Ðề án Sáp nhập các Chi cục thuế, Tổng cục Thuế đã tính đến 3 mối quan hệ giao dịch giữa cơ quan thuế và người nộp thuế; cơ quan thuế với các cơ quan hữu quan trên địa bàn và nội bộ cơ quan thuế. Trong đó mối quan hệ giữa cơ quan thuế với người nộp thuế luôn được chú trọng theo tinh thần không làm tăng thủ tục hành chính, thời gian, chi phí đi lại... Ðể thực hiện được yêu cầu đó, trước mắt vẫn duy trì bộ phận tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế tại trụ sở cũ. Ðồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Khi các ứng dụng công nghệ thông tin đã đáp ứng được việc điện tử hóa các thủ tục hành chính thuế, sẽ tính toán việc sắp xếp lại các trụ sở làm việc theo hướng thu gọn, nhằm tiết kiệm kinh phí, đồng thời vẫn đảm bảo hoạt động diễn ra bình thường và chất lượng phục vụ người nộp thuế ngày càng được nâng cao.

TTHT
Bình luận