Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Cục Thuế tỉnh

Ðẩy mạnh mục tiêu doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử

08:32 - Thứ Tư, 15/08/2018 Lượt xem: 2944 In bài viết
ĐBP - Thực hiện cải cách hành chính và hiện đại hóa theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đã và đang đẩy mạnh thực hiện triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (Etax) để hỗ trợ người nộp thuế, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá và quyết định của ngành, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận nhanh chóng với cải cách chính sách thuế hiện hành.

Theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, thì mục tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu đạt 2 tiêu chí: Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%. 6 tháng đầu năm, ngành Thuế tỉnh đã đạt 100% về tỷ lệ khai thuế điện tử, chỉ tiêu đăng ký nộp thuế điện tử chỉ đạt tỷ lệ 98,1%, và chỉ tiêu nộp thuế điện tử mới đạt trên 90% Như vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần nỗ lực nhiều hơn nữa chung tay cùng ngành Thuế để góp phần đáp ứng với kỳ vọng mà Chính phủ đề ra.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó hầu hết các doanh nghiệp đã đăng ký kê khai nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, nhưng số doanh nghiệp nộp thuế bằng phương thức điện tử với con số còn chưa đạt theo chỉ tiêu giao; mặc dù các doanh nghiệp đều biết khi thực hiện phương thức này sẽ được hưởng lợi rất lớn và tính ưu việt của nó như chỉ cần kích chuột kê khai, nộp thuế là xong.

Qua số liệu khảo sát cho thấy kế toán của nhiều doanh nghiệp đều có chung một số nhận xét là thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử có thể nộp thuế vào bất cứ thời gian, địa điểm nào có kết nối internet, được ngân hàng thương mại xác nhận kết quả giao dịch ngay khi gửi giấy nộp tiền. Ðặc biệt, doanh nghiệp có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để xem, in, tải về các thông báo, giấy nộp tiền điện tử đã nộp, không phải in, lưu tốn giấy mực và mất thời gian. Ðây cũng là nơi lưu trữ, kiểm tra thuận tiện cho công tác kế toán của doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả đã tạo điều kiện cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế rút ngắn thời gian kê khai giấy tờ, thủ tục và tiếp xúc làm việc, thuận lợi trong quản lý và thu ngân sách. Ứng dụng công nghệ thông tin còn truyền tải, giải đáp các vấn đề về chính sách thuế tới doanh nghiệp. Từ đó, giúp người nộp thuế nâng cao hiểu biết về chính sách thuế, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc nảy sinh, nâng tính tự giác khai thuế, nộp thuế.

Theo tinh thần cải cách, thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình và kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu cải cách chính sách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, thực hiện dịch vụ thuế điện tử và hóa đơn điện tử, ngành Thuế tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa việc triển khai phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại… xây dựng kế hoạch rà soát, hỗ trợ triển khai nộp thuế điện tử; phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện và giao nhiệm vụ cho các phòng thuộc Cục Thuế tỉnh và giao chỉ tiêu, số lượng các chi cục thuế hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử; mở rộng phối hợp các nhà cung cấp để giúp các doanh nghiệp trên địa bàn thuận lợi hơn trong việc triển khai thực hiện các dịch vụ điện tử. Vì vậy trong thời gian tới, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần liên kết mạnh mẽ với cơ quan thuế và các ngân hàng thương mại để góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

TTHT
Bình luận