Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Cục Thuế tỉnh

Tăng cường các giải pháp thu ngân sách Nhà nước

08:16 - Thứ Tư, 25/07/2018 Lượt xem: 3364 In bài viết
ĐBP - Qua 5 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, số thu mới đạt khoảng 40% dự toán giao. Việc thu ngân sách trong những tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một số khoản thu chưa đạt tiến độ, số nợ thuế vẫn còn ở mức cao so với dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tình hình giải ngân vốn đầu tư còn chậm.

Dự báo việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) những tháng còn lại của năm 2018 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 của tỉnh theo nghị quyết HÐND tỉnh, ngày 25/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2018.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh tích cực chỉ đạo, đôn đốc các phòng, các chi cục thuế căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Quản lý thuế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội ngành, chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ, có thái độ phối hợp tích cực và hiệu quả, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến kịp thời đến các tổ chức, cá nhân người nộp thuế những chính sách thuế hiện hành, các thủ tục hành chính thuế mới sửa đổi, bổ sung, lắng nghe những vướng mắc, khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp để cùng tháo gỡ, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế. Tiến hành rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn quản lý; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các tổ chức, cá nhân người nộp thuế để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước. Chú trọng thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Ðẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thuế và phối hợp giữa các cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng tiền thuế, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ thuế, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các hành vi vi phạm pháp luật thuế nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội về công tác quản lý thuế...

Nhiệm vụ công tác thuế đang đặt ra cho ngành Thuế tỉnh trong năm 2018 là rất nặng nề, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh cùng với sự đồng hành phối hợp của các cấp, các ngành và thành tích đã đạt được trong những năm qua, toàn thể cán bộ công chức ngành Thuế quyết tâm nêu cao tinh thần thi đua, vượt mọi khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2018, góp phần cùng các ngành, các cấp và toàn bộ hệ thống chính trị hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH theo Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng bộ tỉnh và nghị quyết HÐND các cấp đã đề ra.

TTHT
Bình luận