Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Triển khai sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế trên địa bàn

08:58 - Thứ Sáu, 13/07/2018 Lượt xem: 3822 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Quyết định số 520/QÐ - BTC, ngày 13/4/2018 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp, sáp nhập một số chi cục thuế, thời gian qua Cục Thuế tỉnh đã chủ động, tích cực xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập một số chi cục thuế trên địa bàn nhằm đảm bảo lộ trình đề ra.

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” Chi cục Thuế TX. Mường Lay tiếp nhận thủ tục của người nộp thuế.

Ông Bùi Mạnh Chuyển, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Mục tiêu của việc xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập một số chi cục thuế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn, kết hợp sắp xếp lại nguồn nhân lực để tinh giản biên chế, giảm chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Vì vậy, ngay sau khi có chủ trương và chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đã tiến hành rà soát, nghiên cứu tình hình thực tế để lên kế hoạch, xây dựng đề án. Phương án tổ chức bộ máy chi cục thuế khu vực sẽ căn cứ vào các quy định về tổ chức bộ máy, tình hình thực tế quản lý thu (số thu, số hộ, số doanh nghiệp đang quản lý...) trên địa bàn và đặc biệt là khoảng cách địa giới hành chính, dân số, đơn vị hành chính trực thuộc. Việc xây dựng tổ chức bộ máy chi cục thuế khu vực cũng phải dựa trên các nguyên tắc nhất quán. Bộ máy chi cục thuế khu vực được sắp xếp theo đúng quy định tại Quyết định số 503/QÐ - TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục Thuế và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu tổ chức bộ máy mới phải đảm bảo đầy đủ chức năng quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác trên địa bàn theo quy định, vận hành có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ðặc biệt, việc bố trí, sử dụng công chức phải đúng người, đúng việc, tiết kiệm, hợp lý, đảm bảo nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên sâu và hiệu quả công tác.

Theo lộ trình từ nay đến năm 2020, Cục Thuế tỉnh sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập 6 chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thành 3 chi cục thuế khu vực. Cụ thể, năm 2018 sẽ sáp nhập Chi cục Thuế huyện Mường Chà với Chi cục Thuế TX. Mường Lay thành Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay; năm 2019 sáp nhập Chi cục thuế TP. Ðiện Biên Phủ với Chi cục Thuế huyện Mường Ẳng và đến năm 2020 sáp nhập Chi cục Thuế huyện Tủa Chùa với Chi cục Thuế huyện Tuần Giáo.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cục Thuế tỉnh đã hoàn thiện Ðề án Thành lập chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế Ðiện Biên giai đoạn 1, năm 2018 và đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo Ðề án, sau khi sáp nhập, Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay sẽ quản lý địa bàn có diện tích tự nhiên trên 1.313km2, bao gồm 1 thị trấn, 2 phường và 12 xã với dân số gần 59.100 người. Ban lãnh đạo chi cục có 4 người, bao gồm 1 Chi cục trưởng và 3 Phó Chi cục trưởng. Số lượng đội thuế, đội quản lý nội ngành gồm có 5 đội; dự kiến số thu năm 2018 là 31 tỷ đồng, năm 2019 là 33 tỷ đồng và năm 2020 là 37 tỷ đồng.

Ðể việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế được tiến hành theo đúng lộ trình, Cục Thuế tỉnh đã đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về: Các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới để thống nhất thực hiện; việc sắp xếp, bố trí số hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NÐ - CP dôi dư nhằm đảm bảo chế độ cho người lao động. Bên cạnh đó, để thuận tiện trong việc quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh cũng đề nghị cho phép giữ nguyên trụ sở 2 chi cục thuế cùng tài sản, các trang thiết bị làm việc, hệ thống công nghệ thông tin để tiếp tục thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn. 

Bài, ảnh: Ðức Huy
Bình luận