Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Hỏi đáp chính sách thuế

08:43 - Thứ Tư, 11/07/2018 Lượt xem: 2784 In bài viết
ĐBP - Hỏi: Trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về “hình thức” như: hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT; hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ người mua hàng nhưng đúng mã số thuế; viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống thì hóa đơn có được chấp nhận để hoàn thuế hoặc khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không?

Trả lời: Căn cứ Công văn số 1781/BTC-TCT ngày 11/2/2014 của Bộ Tài chính.

“Trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về “hình thức” như: hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT; hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ người mua hàng nhưng đúng mã số thuế; viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống thì Bộ Tài chính yêu cầu các cục thuế kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã lập phù hợp với sổ kế toán, phản ánh đúng bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì cục thuế hướng dẫn nhắc nhở doanh nghiệp và thực hiện hoàn thuế hoặc cho khấu trừ theo đúng thực tế phát sinh.”

Nếu hóa đơn đã lập phù hợp với sổ kế toán, phản ánh đúng bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì được thực hiện hoàn thuế hoặc cho khấu trừ theo đúng thực tế phát sinh.

Hỏi: Công ty Cổ phần Cấp nước Ðiện Biên đang cung cấp nước sạch sinh hoạt cho khách hàng ở đô thị trong tỉnh, một số xã, bản vùng phụ cận khu vực thành phố Ðiện Biên Phủ và trung tâm các huyện, thị xã trong tỉnh, vậy các hộ gia đình ở địa bàn trên có thuộc đối tượng được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 Ðiều 5, Nghị định số 154/2016/NÐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định:

“Ðiều 5. Các trường hợp miễn phí

Miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong các trường hợp sau:

3. Nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở địa bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội;

4. Nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở các xã thuộc vùng nông thôn và những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch;”

Căn cứ quy định nêu trên, nếu các xã, bản vùng phụ cận thuộc trung tâm huyện lỵ, thị trấn đang được Công ty cung cấp hệ thống cấp nước sạch và các xã bản đó không thuộc đối tượng được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội thì các hộ gia đình ở đó không thuộc đối tượng được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

(Còn nữa)

Bình luận
Back To Top