Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Doanh nghiệp cần biết

Thời gian kê khai, nộp thuế năm 2018

08:48 - Thứ Tư, 24/01/2018 Lượt xem: 8901 In bài viết
ĐBP - Ðể đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm tránh việc kê khai và nộp tờ khai, báo cáo thuế quá thời gian quy định. Các doanh nghiệp cần nắm bắt đúng về thời gian cụ thể nộp hồ sơ khai thuế, nộp tiền thuế theo các quy định hiện hành áp dụng cho năm tài chính 2018 như:

- Tháng 1/2018:

+ Ngày 20/1/2018 là hạn nộp cuối cùng tờ khai và nộp tiền thuế của thuế GTGT, thuế tài nguyên và thuế TNCN tháng 12/2017 (nếu có) đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNCN theo tháng.

+ Ngày 30/1/2018 đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng, là hạn cuối cùng nộp tiền thuế TNDN tạm tính (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý IV/2017, nộp thuế môn bài năm 2018. Ðối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên theo quý nộp tờ khai thuế GTGT; tờ khai thuế tài nguyên; tờ khai thuế TNCN (nếu có); nộp tiền thuế TNDN tạm tính (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý IV/2017, nộp thuế môn bài năm 2018.

 

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Mường Chà tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho người dân. Ảnh: Phạm Quang

- Tháng 2/2018:

+ Ngày 20/2 là hạn nộp cuối cùng tờ khai và nộp tiền thuế của thuế GTGT, thuế tài nguyên và thuế TNCN tháng 1/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNCN theo tháng.

- Tháng 3/2018:

+ Ngày 20/3/2018 là hạn nộp cuối cùng tờ khai và nộp thuế của thuế GTGT, thuế tài nguyên và thuế TNCN tháng 2/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNCN theo tháng.

+ Ngày 30/3/2018 là hạn nộp cuối cùng nộp thuế và nộp quyết toán thuế của thuế TNDN, thuế TNCN; báo cáo tài chính năm 2017.

- Tháng 4/2018:

+ Ngày 20/4/2018 là hạn nộp cuối cùng tờ khai và nộp thuế của thuế GTGT, thuế tài nguyên và thuế TNCN tháng 3/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNCN theo tháng.

+  Ngày 30/4 đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng, là hạn cuối cùng nộp tiền thuế TNDN tạm tính (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2018. Ðối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế Tài nguyên theo quý nộp tờ khai thuế GTGT; tờ khai thuế tài nguyên; tờ khai thuế TNCN (nếu có); nộp tiền thuế TNDN tạm tính (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2018.

- Tháng 5/2018:

+ Ngày 20/5/2018 là hạn nộp cuối cùng tờ khai và nộp thuế của thuế GTGT, thuế tài nguyên và thuế TNCN tháng 4/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNCN theo tháng.

- Tháng 6/2018:

+ Ngày 20/6/2018 là hạn nộp cuối cùng tờ khai và nộp thuế của thuế GTGT, thuế tài nguyên và thuế TNCN tháng 5/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNCN theo tháng.

- Tháng 7/2018:

+ Ngày 20/7 là hạn nộp cuối cùng tờ khai và nộp thuế của thuế GTGT, thuế tài nguyên và thuế TNCN tháng 6/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNCN theo tháng.

+ Ngày 30/7/2018 đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng, là hạn cuối cùng nộp tiền thuế TNDN tạm tính (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2018. Ðối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên theo quý nộp tờ khai thuế GTGT; tờ khai thuế tài nguyên; tờ khai thuế TNCN (nếu có); nộp tiền thuế TNDN tạm tính (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2018.

- Tháng 8/2018:

+ Ngày 20/8 là hạn nộp cuối cùng tờ khai và nộp thuế của thuế GTGT, Thuế Tài nguyên và Thuế TNCN tháng 7/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNCN theo tháng.

- Tháng 9/2018:

+ Ngày 20/9 là hạn nộp cuối cùng tờ khai và nộp thuế của thuế GTGT, thuế tài nguyên và thuế TNCN tháng 8/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNCN theo tháng.

- Tháng 10/2018:

+ Ngày 20/10 là hạn nộp cuối cùng tờ khai và nộp thuế của thuế GTGT, thuế tài nguyên và thuế TNCN tháng 9/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNCN theo tháng.

+ Ngày 30/10 đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng, là hạn cuối cùng nộp tiền thuế TNDN tạm tính (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý III/2018. Ðối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên theo quý nộp tờ khai thuế GTGT; tờ khai thuế tài nguyên; tờ khai thuế TNCN (nếu có); Nộp tiền thuế TNDN tạm tính (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý III/2018.

- Tháng 11/2018:

+ Ngày 20/11 là hạn nộp cuối cùng tờ khai và nộp thuế của thuế GTGT, thuế tài nguyên và thuế TNCN tháng 10/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNCN theo tháng.

- Tháng 12/2018:

+ Ngày 20/12 là hạn nộp cuối cùng tờ khai và nộp thuế của thuế GTGT, thuế tài nguyên và thuế TNCN tháng 11/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNCN theo tháng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các tổ chức, cá nhân người nộp thuế liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được giải đáp.

TTHT
Bình luận