Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Cục Thuế tỉnh

Ðẩy mạnh phối hợp tuyên truyền chính sách thuế

10:08 - Thứ Tư, 27/12/2017 Lượt xem: 2285 In bài viết
ĐBP - Xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) là nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò quan trọng trong quá trình thực thi chính sách pháp luật thuế, những năm qua, Cục Thuế tỉnh thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân NNT phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, Cục Thuế tỉnh đã tiến hành ký kết các hợp đồng, quy chế phối hợp tuyên truyền chiến lược cải cách hệ thống thuế và các chính sách pháp luật thuế hiện hành với các ban, ngành có liên quan và các cơ quan truyền thông trên địa bàn như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Ðiện Biên Phủ.

Việc phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh với các cơ quan ban, ngành trong tỉnh được duy trì đều đặn và không ngừng phát triển cả về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về thuế, chính sách thuế trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan ký kết hợp đồng và quy chế tích cực phối hợp Cục Thuế tỉnh chủ động hợp tác, xây dựng kế hoạch chương trình công tác để tuyên truyền những nội dung cơ bản của chiến lược cải cách hệ thống thuế trong toàn hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân NNT và nhân dân.

Phòng chức năng Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT (Cục Thuế tỉnh) trực thuộc làm đầu mối, chịu trách nhiệm biên soạn, cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật thuế và bài viết tuyên truyền chính sách thuế, cũng như các hoạt động của ngành Thuế cho các đơn vị phối hợp với nhiều hình thức đa dạng, như: Phối hợp tuyên truyền chính sách thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực tiếp với NNT; tập huấn phổ biến chính sách thuế mới được bổ sung cho doanh nghiệp. Song song với công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật hiện hành về thuế, những năm qua, Cục Thuế tỉnh còn làm công tác khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân người nộp thuế tiêu biểu nhằm động viên, tạo động lực để NNT tiếp tục thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế và hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, nhân rộng điển hình tiên tiến và xây dựng được hình ảnh chuyên nghiệp của cơ quan Thuế trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Cùng với công tác tuyên truyền, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kịp thời tiếp nhận các nhu cầu cần hỗ trợ của NNT và nắm bắt các phản ánh kiến nghị về thái độ tác phong của cán bộ, công chức thuế khi tiếp xúc thực thi nhiệm vụ với các tổ chức, cá nhân NNT để kịp thời xử lý, chấn chỉnh. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ về thuế theo cơ chế “Một cửa” cũng được Cục Thuế tỉnh thực hiện nghiêm túc, bài bản và có giám sát, kiểm tra đối với từng quy trình từ khâu tiếp nhận, khâu trả kết quả cho người nộp thuế. Nhờ vậy, hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ ngày càng được nâng cao, mọi thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo các tổ chức cá nhân NNT thực hiện đúng luật định, góp phần giảm thời gian giao dịch và số lần giao dịch của NNT với cơ quan Thuế. Kết quả thực hiện công tác phối hợp từ đầu giai đoạn triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 đến nay, các đơn vị phối hợp đã thực hiện tuyên truyền và đăng tải được trên 1.000 tin, bài, chuyên mục, về các nội dung theo chiến lược, góp phần tích cực vào công tác quản lý thuế trên địa bàn, giúp ngành Thuế luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm.

Ðể tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong lĩnh vực thuế, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục duy trì ký kết hợp đồng và quy chế phối hợp với các đơn vị đang phối hợp, đồng thời tăng cường hơn nữa việc cung cấp thông tin về chính sách thuế mới, việc chấp hành tốt nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân; khảo sát, phân loại nhu cầu của từng nhóm tổ chức, cá nhân NNT theo ngành nghề kinh doanh, để áp dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh cũng quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh việc cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính thuế, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo hướng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử;  nâng cao chất lượng việc giải đáp chính sách thuế qua điện thoại, duy trì hệ thống điện thoại đường dây nóng...

TTHT
Bình luận