Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Một số hướng dẫn về kê khai thuế

09:07 - Thứ Tư, 13/12/2017 Lượt xem: 2589 In bài viết

c. Kỳ kê khai thuế TNCN (theo tháng hoặc theo quý)

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì khai thuế TNCN theo quý.

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng thì việc khai thuế TNCN theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

*/ Khai thuế TNCN theo tháng: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên.

*/ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

d. Nơi nộp tờ khai: Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập.

5. (TTÐB) Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

a. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TTÐB

- Người nộp thuế (NNT) sản xuất hàng hoá, gia công hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế TTÐB; kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế TTÐB, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước phải nộp hồ sơ khai thuế TTÐB với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Trường hợp NNT sản xuất hàng chịu thuế TTÐB thực hiện bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc hoặc bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi, NNT phải khai thuế TTÐB cho toàn bộ số hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các chi nhánh, cửa hàng, đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi không phải khai thuế TTÐB nhưng khi gửi bảng kê bán hàng cho NNT thì đồng gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc, đại lý, đơn vị bán hàng ký gửi để theo dõi.

- Trường hợp NNT có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hoá chịu thuế TTÐB tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính thì nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

b. Hồ sơ khai thuế TTÐB, thời hạn kê khai, nộp thuế:

Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hàng hoá, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu TTÐB

- Mẫu số 01/TTÐB

- Bảng xác định thuế TTÐB được khấu trừ mẫu số 01-1/TTÐB

Kỳ kê khai tháng: chậm nhất vào ngày 20 tháng sau

Theo từng lần phát sinh: trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế (đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước)

c. Việc khai thuế TTÐB để xác định số thuế TTÐB phải nộp theo phương pháp khoán thực hiện theo hướng dẫn tại Ðiều 21, Thông tư 156/2013/TT-BTC.

d. Nơi nộp: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp DN.

TTHT
Bình luận
Back To Top