Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Một số hướng dẫn về kê khai thuế

09:03 - Thứ Tư, 06/12/2017 Lượt xem: 2078 In bài viết

Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

- Tờ khai thuế TNDN về chuyển nhượng vốn (theo Mẫu số 05/TNDN);

- Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chủ yếu: Bên chuyển nhượng; bên nhận chuyển nhượng; thời gian chuyển nhượng; nội dung chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương thức, đồng tiền thanh toán.

- Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Bản chụp chứng nhận vốn góp;

- Chứng từ gốc của các khoản chi phí.

Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn trong ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nhận qua đường bưu chính hoặc thông qua giao dịch điện tử.

c. Nơi nộp tờ khai:

- Tờ khai quyết toán mẫu 03/TNDN: Nộp cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính hoặc cơ quan thuế quản lý chi nhánh hạch toán độc lập.

-Tờ khai mẫu 02/TNDN: Nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

-Tờ khai mẫu 05/TNDN: nộp cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế.

4. Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

a. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế TNCN khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải khai thuế.

b. Hồ sơ khai thuế TNCN, thời hạn kê khai, nộp thuế:

Mẫu số 05/KK-TNCN

(ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế

Kỳ kê khai tháng: chậm nhất vào ngày 20 tháng sau

Kỳ kê khai quý: chậm nhất vào ngày 30 tháng đầu tiên quý tiếp theo

Trường hợp trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải nộp tờ khai

Mẫu số 05/QTT-TNCN

(ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

Tổ chức, cá nhân khai quyết toán thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Quyết toán giải thể: 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể

Trường hợp trong năm không phát sinh chi trả thu nhập thì không phải nộp tờ khai quyết toán.

(Còn nữa)

Bình luận

Tin khác