Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Thay đổi thời hạn thông báo phát hành hóa đơn

09:22 - Thứ Tư, 08/11/2017 Lượt xem: 2556 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ngày 27/4/2017 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại các thông tư hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo đó, từ ngày 12/6/2017, Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chính thức có hiệu lực. Với quy định mới của Thông tư 37/2017/TT-BTC, thời gian mua hóa đơn, tự in, đặt in hóa đơn đã giảm đáng kể, điều này góp phần tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh được những phiền hà, mất thời gian không cần thiết về thủ tục mua, in hóa đơn giá trị gia tăng. Theo quy định sửa đổi, việc thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh có một số thay đổi như:

 - Nếu phát hiện thông báo phát hành không đủ nội dung thì trong thời hạn 2 ngày làm việc (hiện nay là 3 ngày làm việc) từ ngày nhận được thông báo thì cơ quan thuế phải có văn bản gửi cho tổ chức biết để điều chỉnh.

- Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải gửi đến cơ quan thuế chậm nhất 2 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn (hiện nay là 5 ngày);

 - Cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn thanh lý hợp đồng đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý (đối với hóa đơn đặt in) khi đã lập tờ thông báo phát hành hóa đơn và không bị xử phạt;

 - Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

TTHT
Bình luận
Back To Top