Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

09:45 - Thứ Tư, 11/10/2017 Lượt xem: 2031 In bài viết
ĐBP - Kinh doanh dịch vụ kế toán được xác định là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật Kế toán hiện hành cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Ðể góp phần đảm bảo việc kinh doanh dịch vụ kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, ngày 8/2/2017, Bộ Tài chính có công văn số 1594/BTC-CÐKT về việc kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017. Theo đó Công văn 1594/BTC-CÐKT đã nêu rõ:

Do hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện do đó chỉ có những doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán mới đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán và chỉ có những kế toán viên hành nghề (là những người được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán) mới được hành nghề dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, dịch vụ lập báo cáo tài chính, dịch vụ tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của Luật.

Do điều khoản chuyển tiếp của Luật (tại Khoản 2, Ðiều 73) cho phép các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thành lập trước ngày 1/1/2017 có 24 tháng để đảm bảo các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nên từ 1/1/2017 - 31/12/2018, các đối tượng đủ điều kiện được kinh doanh dịch vụ kế toán không chỉ bao gồm các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán mà còn cả các doanh nghiệp dịch vụ kế toán thành lập trước ngày 1/1/2017 vẫn đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của Luật Kế toán 2003.

Như vậy, các tổ chức, cá nhân nào không có tên trong danh sách Bộ Tài chính công khai thì không được phép kinh doanh dịch vụ kế toán và sẽ bị xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định của Luật kế toán. Bộ Tài chính chỉ đạo các cục thuế quán triệt các chi cục thuế khi nhận báo cáo tài chính của các đơn vị thì căn cứ vào danh sách do Bộ Tài chính công khai để xác định tổ chức, cá nhân đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Ðồng thời, thông báo cho Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán) biết để xử lý đối với các trường hợp kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ðể có thông tin cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lựa chọn đúng các đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật, hiện nay Bộ Tài chính đã công khai và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ (tại địa chỉ www.mof.gov.vn/Kế toán kiểm toán/Công khai danh sách kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kế toán) danh sách các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017 trong đó bao gồm tên của từng kế toán viên hành nghề tại từng doanh nghiệp/hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

TTHT
Bình luận
Back To Top