Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Cục Thuế tỉnh

Công khai thủ tục hành chính về thuế thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

09:39 - Thứ Tư, 06/09/2017 Lượt xem: 2393 In bài viết
ĐBP - Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Kế hoạch số 1788/KH-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Công văn  số 3297/TCT-PC ngày 25/7/2017 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1043/QĐ-BT ngày 5/6/2017 của Bộ Tài chính. Ngày 31/7/2017. Cục Thuế tỉnh ban hành Công văn số 2259/CT-TTHT về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó Cục Thuế tỉnh chỉ đạo phòng chức năng chuyên môn và các chi cục thuế trực thuộc, triển khai, thực hiện việc công khai các thủ tục hành chính về thuế có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo quy định hiện hành, trong lĩnh vực thuế gồm có 8 thủ tục hành chính, có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó: Tổng cục Thuế thực hiện 2 thủ tục hành chính, cục thuế thực hiện 4 thủ tục hành chính, chi cục thuế thực hiện 2 thủ tục hành chính. Chi tiết các thủ tục hành chính bao gồm: Cấp Tổng cục Thuế thực hiện: Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; cấp Cục Thuế thực hiện: Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế; xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài; đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế; thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi; cấp chi cục thuế thực hiện: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh; đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế.

Hiện tại các thủ tục hành chính về thuế đã được ngành Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế và tại bộ phận “Một cửa” từ Cục Thuế đến các chi cục thuế. Đồng thời Cục Thuế tỉnh cũng ban hành công văn đề nghị Bưu điện tỉnh triển khai các nội dung cần thiết để phối hợp với cơ quan thuế trong thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính về thuế qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm tạo điều kiện, môi trường phục vụ tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn.

Triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh là góp phần thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, đẩy mạnh việc chống lãng phí, đồng thời là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề cập.

TTHT
Bình luận

Tin khác