Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng

08:36 - Thứ Tư, 23/08/2017 Lượt xem: 2912 In bài viết
ĐBP - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách Nhà nước. Luật thuế TNCN đã được Quốc hội ban hành có hiệu lực từ năm 2009 đã đưa khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng là một loại thu nhập chịu thuế TNCN.

Tại Điều 16, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Thuế suất thuế TNCN áp dụng theo Biểu thuế toàn phần là 10%.

Riêng đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán thì giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được quy định tại Điều 16, Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 19, Thông tư số 92/2015/TT-BTC cần lưu ý: giá trị tài sản nhận thừa kế là giá trị chứng khoán tại thời điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu. Trường hợp chứng khoán chưa giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán thì giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty phát hành loại chứng khoán đó tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.

Đối với trường hợp cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là tài sản nhập khẩu và cá nhân nhận thừa kế, quà tặng phải nộp các khoản thuế liên quan đến việc nhập khẩu tài sản thì giá trị tài sản để làm căn cứ tính thuế TNCN đối với thừa kế, quà tặng là giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trừ (-) các khoản thuế ở khâu nhập khẩu mà cá nhân tự đã phải nộp theo quy định.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.

Kỳ tính thuế áp dụng theo từng lần phát sinh thu nhập.

Về hồ sơ khai thuế:

- Đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản kê khai theo Tờ khai mẫu số 03/BĐS-TNCN ban hành tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.

- Đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản kê khai theo Tờ khai mẫu số 04/TKQT-TNCN ban hành tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.

- Cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai) nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; hồ sơ khai thuế nộp cùng hồ sơ chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.

- Cá nhân nhận thu nhập từ thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn góp nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành, doanh nghiệp có phần vốn góp; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày văn bản thừa kế, quà tặng có hiệu lực.

- Cá nhân nhận thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là tài sản khác nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là trước thời điểm nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ.

TTHT
Bình luận
Back To Top