Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

09:23 - Thứ Tư, 19/07/2017 Lượt xem: 2509 In bài viết
ĐBP - Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) điện tử là việc ngân sách Nhà nước hoàn trả lại cho người nộp thuế số tiền thuế đã chi trả khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ mà chưa được khấu trừ hết trong kỳ tính thuế đủ điều kiện hoàn thuế, thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn  Đây là hình thức hoàn thuế mới đem lại nhiều thuận lợi cho các tổ chức cá nhân người nộp thuế cũng như cơ quan Thuế.

 

Hình ảnh: Banner hoàn thuế điện tử trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh Điện Biên.

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT điện tử đó là:

Hoàn thuế GTGT điện tử hiện là hình thức hoàn toàn mới và đã thí điểm triển khai ở một số tỉnh thành trong cả nước. Các cơ quan Thuế được chọn áp dụng thí điểm phải có trách nhiệm lựa chọn người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc đáp ứng được các tiêu chí của Tổng cục Thuế đưa ra và thuộc các trường hợp sau:

- Hoàn xuất khẩu

- Hoàn dự án đầu tư có số thuế đủ điều kiện hoàn thuế thuộc các tỉnh thành đã triển khai thí điểm hoàn thuế GTGT điện tử

- Đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng

Người nộp thuế được cơ quan Thuế lựa chọn sẽ tự xác định số tiền thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế, khai đề nghị hoàn thuế, lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định

- Các tài liệu khác theo quy định tại các điều từ Điều 50 đến Điều 56 (trừ Điều 53) của Thông tư số 156/2013/TT-BTC

- Văn bản giải trình, tài liệu bổ sung Văn bản huỷ đề nghị hoàn thuế (trong trường hợp bổ sung hoặc hủy hoãn thuế)

Quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử:

- Bước 1: Người nộp thuế thực hiện lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Bước 2: Người nộp thuế nhận thông báo từ cơ quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử, việc xác nhận nộp và thời gian trả lời kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử

- Bước 3: Người nộp thuế nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử (các Thông báo, Quyết định trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế) từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp người nộp thuế muốn giải trình, bổ sung thêm các thông tin, tài liệu, huỷ hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử, thì sẽ thực hiện các thao tác trên bằng cách gửi những văn bản giải trình, hồ sơ bổ sung thông tin hoặc gửi văn bản huỷ đề nghị hoàn thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Đối với hồ sơ khai thuế đã có đầy đủ các nội dung khai đề nghị hoàn thuế thì thực hiện đồng thời hai việc lập và gửi hồ sơ khai thuế điện tử. Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế là giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN và các tài liệu kèm theo thì người nộp thuế sẽ thiết lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế, ký điện tử và nộp tiền đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế qua mạng, cơ quan thuế sẽ gửi quyết định hoàn thuế, hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu điện tử trung gian.

Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử của người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Đồng thời, gửi Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử ngay sau khi người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tự động cập nhật hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử vào hệ thống TMS để xử lý. Hệ thống TMS tự động thực hiện kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ cơ bản trên giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN của người nộp thuế. Trường hợp cập nhật thành công: Hệ thống TMS chuyển trạng thái xử lý hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tạo Thông báo về việc xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử gửi người nộp thuế... Thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp thuế cũng có thể tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế, các vướng mắc hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ kèm theo thông qua mạng. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Cơ quan Thuế thực hiện các thủ tục ban hành Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau/Quyết định kiểm tra thuế đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau và chuyển thành văn bản điện tử gửi người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Đồng thời, cập nhật thời hạn xử lý hồ sơ trên hệ thống TMS. Trong vòng 6 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế, người nộp thuế sẽ nhận được kết quả trả lời về hồ sơ đề nghị hoàn thuế từ cơ quan Thuế.

TTHT
Bình luận

Tin khác