Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Cục Thuế tỉnh

Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ

09:25 - Thứ Tư, 26/04/2017 Lượt xem: 3303 In bài viết
ĐBP - Theo báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác thuế quý I/2017, toàn ngành Thuế tỉnh mới đạt 15,2% dự toán pháp lệnh, trong đó có 4/12 đơn vị trực thuộc có số thu tăng so với cùng kỳ năm 2016 và có 8/12 đơn vị có số thu thấp hơn so với cùng kỳ. Nguyên nhân do hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp không có việc làm, không phát sinh doanh thu, khả năng cạnh tranh thấp. Nhiệm vụ đặt ra cho ngành Thuế Điện Biên trong thời gian tới là rất nặng nề.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và cả năm 2017, ngày 14/4/2017, Cục Thuế tỉnh ban hành Công văn số 241/CT-TCCB về việc phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2017, kêu gọi và đề nghị toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong ngành, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đồng lòng quyết tâm, khắc phục khó khăn, thách thức, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm, tạo động lực thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và cả năm 2017. Đồng thời đẩy mạnh kế hoạch cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2016 - 2021 đã được Bộ Tài chính phê duyệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, thực hiện tốt chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế các cấp, phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Chi cục Thuế huyện Mường Ảng triển khai đến người nộp thuế các chính sách thuế mới thông qua việc tuyên truyền tại Chi cục. Ảnh: Thành Đạt

Nội dung cơ bản của phong trào thi đua được Cục Thuế phát động bao gồm: Tăng cường quản lý, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật thuế; Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; chủ động phân tích, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn, tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường rà soát tổng hợp chính xác các khoản nợ đọng thuế; triển khai áp dụng có hiệu quả các biện pháp quản lý, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; thường xuyên rà soát thông tin doanh nghiệp, mã số thuế để có biện pháp quản lý chính xác người nộp thuế trên địa bàn quản lý; thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện việc thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử. Ngoài chú trọng việc tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tập trung theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ của công chức, viên chức, người lao động sẽ xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại và hiệu quả; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho công chức, viên chức và người lao động. Đặc biệt, đẩy mạnh việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế, nhất là trong việc triển khai rà soát chống thất thu ngân sách đối với hộ kinh doanh cá thể…

TTHT
Bình luận
Back To Top