Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Ngành Thuế tỉnh nâng cao chất lượng công tác kê khai thuế

09:07 - Thứ Tư, 22/03/2017 Lượt xem: 1734 In bài viết
ĐBP - Kê khai và kế toán thuế là 1 trong 4 chức năng cơ bản không thể thiếu của công tác quản lý thuế theo mô hình chức năng. Không chỉ cung cấp toàn bộ thông tin cho các chức năng quản lý thuế tiếp theo thực hiện nhiệm vụ để theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế (NNT). Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành, bộ phận kê khai kế toán thuế đã bám sát các chính sách thay đổi trong năm để triển khai hướng dẫn cán bộ thuế và NNT thực hiện. Bên cạnh đó, ngành Thuế tỉnh thường xuyên đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ theo quy định, thực hiện rà soát, cập nhật nghĩa vụ kê khai, đăng ký hồ sơ khai thuế phải nộp của các kỳ tính thuế tháng, quý, năm vào hệ thống quản lý tập trung TMS, thường xuyên rà soát tờ khai lỗi còn tồn trên trục truyền tin của NNT để cập nhật đưa vào ứng dụng đầy đủ.

Năm 2016 tổng số tờ khai đã nộp trên 11.150 lượt, đạt tỷ lệ 98,28% số tờ khai phải nộp; riêng tờ khai giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đã nộp trên 5.500 lượt, đạt tỷ lệ 97,87% số tờ khai phải nộp. Cơ quan thuế đã ban hành quyết định xử lý 91 trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế với tổng số tiền gần 330 triệu đồng.

Khó khăn trong công tác kê khai thuế hiện nay là: chính sách thuế thay đổi thường xuyên; việc nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế như HTKK, iHTKK còn chậm; NNT còn kê khai sai, nhất là khai bổ sung sai quy định và gửi hồ sơ qua mạng nhiều lần dẫn đến tình trạng hồ sơ tồn trên trục truyền tin, cán bộ quản lý thuế phải thực hiện rà soát và xử lý thủ công để khắc phục lỗi; việc nộp nhầm tiền thuế theo mục lục ngân sách Nhà nước của NNT dẫn đến sai số thuế...

Năm 2017, để nâng cao chất lượng công tác kê khai thuế, ngành Thuế tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình kê khai thuế của tổ chức, cá nhân, tích cực đôn đốc việc kê khai nộp thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp. Kiên quyết xử lý NNT không nộp, chậm nộp hồ sơ; đảm bảo tỷ lệ NNT nộp tờ khai đúng hạn ngày càng tăng, nâng cao chất lượng tờ khai. Phối hợp tốt giữa các bộ phận, các phòng có liên quan để kịp thời cập nhật các biên bản, thông báo, quyết định, phân tích hồ sơ trên ứng dụng quản lý thuế tập trung đảm bảo dữ liệu theo dõi NNT trên ứng dụng TMS ngày một chính xác. Thường xuyên rà soát dữ liệu trên ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS để đảm bảo số liệu của NNT, các hồ sơ khai thuế, báo cáo kế toán thuế được đầy đủ, chính xác, đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn chính sách thuế để NNT hiểu rõ và tự giác chấp hành nghiêm việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Đức Huy
Bình luận

Tin khác