Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Những quy định mới xử phạt vi phạm về hóa đơn

09:08 - Thứ Tư, 08/02/2017 Lượt xem: 2471 In bài viết
ĐBP - Ngày 30/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT – BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Theo đó, đối với hành vi đặt in hoá đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức nhận in hoá đơn để sử dụng nhưng không có quyết định in hoá đơn của thủ trưởng đơn vị theo quy định đối với cả bên đặt in và bên nhận in hoá đơn, mức phạt giảm từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng xuống 500.000 - 1.500.000 đồng. Trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn không ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu, mức phạt giảm từ 2.000.000 đồng xuống 500.000 đồng; đồng thời, bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn phải bổ sung các nội dung còn thiếu của hợp đồng.

 

Người nộp thuế làm thủ tục thuế tại Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ. Ảnh: Đức Huy

Thông tư 176 cũng quy định: phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính”. Phạt tiền từ 500.000 – 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi: Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới; sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (5 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành).

Ngoài ra thông tư 176 còn quy định phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới. Phạt tiền từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.

Thu Hằng (tổng hợp)
Bình luận
Back To Top