Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Một số quy định đối với phí thẩm định trong hoạt động bán hàng đa cấp

08:46 - Thứ Tư, 18/01/2017 Lượt xem: 2790 In bài viết
ĐBP - Ngày 21/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Những quy định trong Thông tư sẽ áp dụng đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và các tổ chức, cá nhân liên quan đến thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo Thông tư 156/2016/TT-BTC quy định, sẽ không thu lệ phí cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận trên cơ sở quy định của Luật Phí và lệ phí năm 2015 (danh mục phí, lệ phí không bao gồm lệ phí phải thu đối với loại giấy chứng nhận này). Ngoài ra, giữ nguyên mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận, cụ thể như sau:

+ Đối với trường hợp cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận là 5.000.000 đồng/lần thẩm định.

+ Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận là 3.000.000 đồng/lần thẩm định.

Doanh nghiệp nộp phí bằng tiền mặt trực tiếp cho cơ quan thu phí hoặc chuyển khoản vào tài khoản của cơ quan thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

 Chậm nhất ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 19, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Về quản lý sử dụng phí, Thông tư quy định rõ: Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước, được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ thẩm định, thu phí theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Số tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017; thay thế Thông tư số 197/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

TTHT
Bình luận
Back To Top