Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định

08:50 - Thứ Tư, 11/01/2017 Lượt xem: 3107 In bài viết
ĐBP - Tài sản cố định là những tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, khi tham gia vào quá trình sản xuất, nó sẽ bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến khi bị hư hỏng.

Theo quy định hiện hành tài sản cố định có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên, thời gian từ 1 năm trở lên và phải trích khấu hao phải theo quy định của Bộ Tài chính. Tài sản cố định có nhiều loại và có đặc điểm yêu cầu quản lý khác nhau để thuận tiện cho công tác hạch toán cần phải sắp xếp phân loại theo từng nhóm, hoặc nguồn hình thành sẽ có 3 loại chủ yếu đó là:

- Tài sản cố định  hữu hình: là tài sản có hình thái vật chất cụ thể, có thời gian sử dụng trên 1 năm hoặc bằng 1 năm như: máy móc, thiết bị, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn;

- Tài sản cố định vô hình: Tài sản này không có hình thái vật chất, có thời gian sử dụng trên 1 năm như phần mềm quản lý, bằng sáng chế, quyền sử dụng đất, quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá…;

- Tài sản cố định thuê tài chính: Là những tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê của công ty tài chính nếu hợp đồng thuê thoả mãn đầy đủ những điều kiện sau: Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại và bên cho thuê phải chuyển quyền sở hữu tài sản đó. Thời hạn cho thuê 1 loại tài sản quy định ít nhất phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản thuê đó; tổng số 1 loại tài sản khi thuê ít nhất phải tương đương với giá của tài sản đó trên thị trường vào thời điểm ký kết hợp đồng; mọi hợp đồng thuê tài chính nếu không thoả mãn các quy định trên thì được coi là tài sản cố định thuê hoạt động.

Để phù hợp với thực tiễn ngày 13/10/2016 Liên Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã ban hành Thông tư số 147/2016/BTC-TCT đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.Theo đó Thông tư 147/2016/BTC-TCT quy định rõ: Tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê thì được xử lý như sau: Không hạch toán là tài sản cố định và không trích khấu hao đối với phần tài sản, diện tích để bán, để cho thuê; trường hợp không xác định, tách riêng được phần tài sản, diện tích để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không được hạch toán toàn bộ tài sản là tài sản cố định và không được trích khấu hao.

Ngoài ra, Thông tư 147/2016/TT-BTC bổ sung các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng vào tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp. Như vậy, tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp tăng lên 1 loại (trước đây 6 loại, bây giờ là 7 loại), bao gồm:

Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc là tài sản cố định của doanh nghiệp được hình thành sau quá trình thi công xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi, các công trình trang trí cho nhà cửa, đường sá, cầu cống, đường sắt, đường băng sân bay, cầu tầu, cầu cảng, ụ triền đà.

Loại 2: Máy móc, thiết bị là toàn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, giàn khoan trong lĩnh vực dầu khí, cần cẩu, dây chuyền công nghệ, những máy móc đơn lẻ.

Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn là các loại phương tiện vận tải gồm: phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường không, đường ống và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống thông tin, hệ thống điện, đường ống nước, băng tải, ống dẫn khí.

Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy vi tính phục vụ quản lý, thiết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, máy hút ẩm, hút bụi, chống mối mọt.

Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm là các vườn cây lâu năm như vườn cà phê, vườn chè, vườn cao su, vườn cây ăn quả, thảm cỏ, thảm cây xanh...; súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm như đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, đàn bò…

Loại 6: Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác.

Loại 7: Các loại tài sản cố định khác: là toàn bộ các tài sản cố định khác chưa liệt kê vào 6 loại trên.

Thông tư 147/2016 /TT-BTC quy định tài sản cố định đầu tư từ vốn Nhà nước (tài sản cố định loại 6 được quy định tại Khoản 2, Điều 1) không phải trích khấu hao; thanh lý, nhượng bán đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước và giá bán, thanh lý đều nộp thẳng vào ngân sách Nhà nước. Thông tư 147/2016/BTC-TCT có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

TTHT
Bình luận
Back To Top