Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Cục Thuế tỉnh

Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

08:41 - Thứ Tư, 14/12/2016 Lượt xem: 1702 In bài viết
ĐBP - Cục Thuế tỉnh đã triển khai và thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 từ năm 2008 và được Tổng cục Đo lường chất lượng Việt Nam cấp giấy chứng nhận về hoạt động thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về thuế, ngày 7/12/2012. Trong những năm qua, việc áp dụng và duy trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan văn phòng cục thuế và các chi cục thuế đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính Nhà nước của các đơn vị; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng thời, giúp lãnh đạo cơ quan thuế kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Để việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan cục thuế, chi cục thuế đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế Nhà nước, góp phần triển khai thành công các mục tiêu của chiến lược cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế giai đoạn 2011 - 2020. Ban Chỉ đạo ISO Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các chi cục thuế, các phòng chức năng trong văn phòng Cục Thuế tỉnh thường xuyên duy trì hệ thống ISO như: tổ chức thực hiện và kiểm soát các quy trình tác nghiệp của hệ thống ISO hiện đang áp dụng tại đơn vị để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế các cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện cơ chế giao dịch “Một cửa”, giao dịch điện tử với cơ quan thuế và thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước được thuận lợi; tổ chức áp dụng, triển khai hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống ISO trong toàn đơn vị theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước, Công văn số 1890/TCT-VP ngày 23/05/2014 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008; thường xuyên cập nhật, xem xét sự thay đổi về chế độ, chính sách thuế và quy trình quản lý thuế mới ban hành để cập nhật và phê duyệt lại các quy trình tác nghiệp có liên quan của hệ thống ISO theo đúng quy định, đảm bảo, phù hợp đáp ứng yêu cầu; thực hiện tốt mục tiêu chất lượng; chính sách chất lượng đã ban hành đảm bảo đáp ứng được mục tiêu đề ra; tăng cường quản lý, xử lý công việc theo quy trình; Ban Chỉ đạo ISO và các đơn vị tổ chức triển khai đánh giá nội bộ theo quy trình quy định để phát hiện kịp thời những điểm không phù hợp, gây ảnh hưởng đến hiệu lực của hệ thống ISO; định kỳ các đơn vị tự xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá nội bộ, và báo cáo về Ban Chỉ đạo ISO Cục Thuế tỉnh theo quy trình quy định.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 ở Cục Thuế tỉnh những năm qua góp phần giảm các thủ tục hành chính thuế và mang lại nhiều tiện ích giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế khoa học, hợp lý, đồng thời giúp lãnh đạo Cục Thuế tỉnh kiểm soát được quá trình giải quyết công việc của các phòng chức năng và chi cục thuế các huyện, thị, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, công khai minh bạch khi giải quyết các thủ tục hành chính thuế, góp phần tích cực trong công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

TTHT
Bình luận