Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ nỗ lực thu thuế cuối năm

09:53 - Thứ Tư, 02/11/2016 Lượt xem: 2192 In bài viết
ĐBP - Cùng bối cảnh chung với các huyện, thị xã trong toàn tỉnh, tình hình thu ngân sách Nhà nước năm 2016 trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ gặp nhiều khó khăn, tốc độ thu giảm so với cùng kỳ năm 2015. Theo báo cáo của Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ, 10 tháng qua, thu ngân sách trên địa bàn đạt 170 tỷ đồng (bằng 71% kế hoạch pháp lệnh).

Một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong công tác thu ngân sách là việc triển khai các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung theo Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; nhất là các chính sách tạo điều kiện thuận lợi và ưu đãi cho người nộp thuế như: từ ngày 1/1/2016 điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông từ 22% xuống 20%; thuế suất ưu đãi từ 20% xuống 17%. Điều này làm giảm số thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Cùng với đó, một số doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bất lợi của nền kinh tế hàng hóa tiêu thụ chậm, chi phí sản xuất, kinh doanh cao, do vậy số thuế phát sinh thấp, không có nguồn để nộp thuế. Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và giao thông, thủy lợi bị ảnh hưởng bởi chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm của Chính phủ; nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản giảm, do đó số công trình xây dựng ít, doanh thu thấp dẫn đến số thuế phát sinh phải nộp giảm nhiều so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp phát sinh thuế nhưng gặp khó khăn về tài chính do chưa được thanh toán nên cũng không có nguồn để nộp thuế. Đến thời điểm này, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh mới thực hiện được khoảng 92 tỷ đồng, đạt 54% dự toán pháp lệnh giao. Bên cạnh đó, tình trạng nợ thuế diễn ra phức tạp, mặc dù Chi cục Thuế thành phố đã quyết liệt đôn đốc thu nợ, triển khai cưỡng chế nợ thuế, song nhiều doanh nghiệp nợ thuế toàn bộ tài sản đã thế chấp ngân hàng, một số doanh nghiệp còn chây ỳ... Do vậy, số nợ thuế tại Chi cục Thuế thành phố tính đến thời điểm này là khoảng 110 tỷ đồng.

Năm 2016, Chi cục Thuế thành phố được dự toán pháp lệnh giao thu 240 tỷ đồng. Như vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, 2 tháng còn lại của năm, đơn vị phải thực hiện thu đạt 70 tỷ đồng trở lên. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Chi cục đã đề ra các biện pháp cụ thể: Thường xuyên theo dõi sát tiến độ thu, nắm chắc các nguồn thu, nhất là những nguồn thu còn tiềm năng để tập trung khai thác triệt để. Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế gắn với việc phát hành, sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các trường hợp khai sai, khai thiếu số thuế phải nộp. Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, xác định cụ thể từng lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, trên cơ sở đó tham mưu với UBND thành phố các biện pháp chỉ đạo, điều hành thu một cách hiệu quả, hạn chế tối đa thất thu ngân sách trên địa bàn.

Cùng với đó, Chi cục Thuế thành phố tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, nhất là các văn bản mới ban hành; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Chi cục cũng cung cấp danh sách các doanh nghiệp nợ đọng thuế cho Kho bạc Nhà nước để Kho bạc thực hiện khấu trừ trong kinh phí thanh toán cho nhà thầu.

Đức Huy
Bình luận