Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Đẩy mạnh quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

09:52 - Thứ Tư, 02/11/2016 Lượt xem: 2549 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế luôn được ngành Thuế tỉnh đặc biệt quan tâm. Cục Thuế tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các phòng, chi cục Thuế trực thuộc thực hiện rà soát, đối chiếu các khoản nợ để phân tích, phân loại và quản lý nợ thuế, mạnh dạn áp dụng các biện pháp xử phạt do chậm nộp tiền thuế, tăng cường triển khai cưỡng chế và thu hồi nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Tính đến ngày 30/8/2016 số nợ thuế trên địa bàn tỉnh là hơn 200 tỷ đồng, tăng 36,7% so với thời điểm 31/12/2015.

Nguyên nhân số nợ thuế tăng là do tình hình kinh tế khó khăn, nợ xây dựng cơ bản chưa được giải quyết dứt điểm, người nộp thuế không có khả năng nộp đúng hạn, một số đơn vị chưa thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế còn để các khoản nợ kéo dài, các khoản nợ khó thu do người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, chờ giải thể, mất khả năng thanh toán, có đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, lãnh đạo các đơn vị chưa thực hiện chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, các bộ phận chức năng thực hiện đôn đốc thu nợ và cưỡng chế theo quy định, công tác phối kết hợp trao đổi thông tin còn hạn chế, một số biện pháp thực hiện cưỡng chế nợ thuế còn chưa hiệu quả.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trong những tháng cuối năm 2016, Cục Thuế tỉnh phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2016, hoàn thành chỉ tiêu thu nợ  do Tổng cục Thuế giao tại Công văn số 161/TCT-QLN ngày 14/1/2016; Công văn số 305/CT-QLN, ngày 2/2/2016 của Cục Thuế tỉnh giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2016. Ngày 26/9/2016, Cục Thuế tỉnh đã ban hành Công văn số 3256/CT-QLN, chỉ đạo các phòng chức năng và các chi cục thuế trực thuộc triển khai ngay các nội dung như: Triển khai các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo Công văn số 557/TCT-QLN ngày 4/2/2016 của Tổng cục Thuế, Thông báo số 41/TB-BCD ngày 14/9/2016 kết luận của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chống thất thu và đôn đốc thu, nộp ngân sách Nhà nước năm 2016; đồng thời thực hiện đúng các quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan thanh toán vốn để có biện pháp thu hồi nợ thuế có hiệu quả, kịp thời thu tiền thuế đối với các khoản thuế được gia hạn theo Điểm 2, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015; thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nợ thuế, rà soát các dự án nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất lâu ngày, số nợ lớn kiến nghị UBND tỉnh đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi đất; tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành triển khai hiệu quả những biện pháp thu ngân sách; tập trung kiểm tra công tác quản lý nợ tại các chi cục thuế, kết hợp với tăng cường nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những đối tượng dây dưa nợ thuế kéo dài; các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý hoặc kiến nghị cơ chế để xử lý những trường hợp cố tình nợ thuế, có dấu hiệu vi phạm đặc biệt là đối với các khoản nợ của người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh.

TTHT
Bình luận