Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Thu ngân sách những tháng đầu năm đảm bảo kế hoạch

09:16 - Thứ Tư, 14/09/2016 Lượt xem: 2140 In bài viết
ĐBP - Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020). Đây cũng là năm đầu thực hiện ngân sách giai đoạn 2016 – 2020, bởi vậy, việc thực hiện thành công kế hoạch thu ngân sách năm 2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

Ngay từ đầu năm, trước bối cảnh nền kinh tế đang có những chuyển biến tích cực nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường, nhiều giải pháp đã được tỉnh triển khai như: Tập trung tháo gỡ khó khăn, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển… Ngành Thuế tỉnh cũng triển khai kịp thời các giải pháp theo Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế luôn được Cục Thuế tỉnh coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Cục Thuế tỉnh đã kiện toàn và cử cán bộ làm đầu mối rà soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh, triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các thủ tục hành chính thuế tiếp tục được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Theo tính toán, năm 2015, ngành Thuế tỉnh cắt giảm được 4,5 giờ tuân thủ pháp luật thuế (từ 121,5 giờ xuống còn 117 giờ/năm), đạt mục tiêu Nghị quyết 19/NQ – CP của Chính phủ đề ra là 4,5 giờ. Thực hiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình ứng dụng hỗ trợ đến doanh nghiệp như: áp dụng ứng dụng quản lý thuế tập trung, kê khai thuế qua mạng, ứng dụng dịch vụ nộp thuế điện tử… đảm bảo cung cấp kịp thời các tiện ích mới hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp cắt giảm thời gian và thủ tục kê khai, nộp thuế.

Với nhiều giải pháp hợp lý, đồng bộ, tính đến ngày 30/8 đã có hơn 1.000 doanh nghiệp thực hiện đăng ký kê khai thuế qua mạng, 996 doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký nộp thuế điện tử cùng 1.918 chứng từ với tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước gần 228 tỷ đồng. 8 tháng đầu năm 2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh thực hiện được gần 589 tỷ đồng, đạt 61,9% kế hoạch được giao (bằng 117,8% so với cùng kỳ năm 2015).

Tình hình kinh tế những tháng cuối năm dự báo còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, bởi vậy, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước là rất nặng nề. Song, Cục Thuế tỉnh đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 10 giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016 như kế hoạch đề ra.

Đức Huy
Bình luận